Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Értésítés ajánlott küldemény letétéről

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú doporučenú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove, na správnom oddelení.

Az Ógyallai Városi Hivatal a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű, a Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelybejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. törvény 5. § értelmében tájékoztat, hogy következő személyek részére ajánlott levél érkezett, amelyet a Ógyallai Városi Hivatal Közigazgatási Osztályán vehetnek át.

Oznámenie – Értesétés:


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Értésítés ajánlott küldemény letétéről [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. October 2017, 14:22 hod. | Web@Social Media Administrator