Meghívó: 2. testületgyűlés | 2019 február 7.

A települési önkormányzatokról szóló 369/1990 számú törvény 13-as paragraf 4.-ik bekezdése alapján összehívtam a 2. testületgyűlést

2019. február 7.-ére, 17:00 órától

az ógyallai kultúrház üléstermébe.


 

AZ ÜLÉS PROGRAMJÁNAK JAVASLATA:

 1. A testületgyűlés megnyitása, a bizottsági tagok, hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető meghatározása
 2. Interpeláció
 3. A testületgyűlés előző ülésén hozott határozatok ellenőrzése
 4. A 116 számú iskolai támogatásról szóló Önkormányzati rendelet 2. kiegészítési javaslatának jóváhagyása 2019 március 1.- től
 5. Javaslat a Regionális fejlesztési bizottság megszüntetésére
 6. A városi képviselő-testület által létrehozott bizottsági tagok jóváhagyása
 7. Iskolatanács tagjainak delegálása a város fennhatósága alá tartozó iskolai szervezetekbe
 8. Javaslat új tagok jóváhagyására a városi víz, és csatornahálózat felügyelőtanácsába
 9. Lakossági petíció vízhálózat kiépítésére a Szőlő utcában
 10. Lakossági petíció az Ordódy utcán elhelyezendő két forgalomlassító küszöb elhelyezésére
 11. Beszámoló a főellenőr 6/2018 pénzügyi ellenőrzéséről
 12. Beszámoló a főellenőr 7/2018 pénzügyi ellenőrzéséről
 13. Bíróságon kívüli megegyezés – rendezési javaslat – informatív beszámoló
 14. Beszámoló a főellenőr 2018 év ellenőrzési tervéről
 15. A 2019 év testületgyűléseinek terve
 16. Javaslat az ógyallai városi rendőrség parancsnokának munkaköri visszahívására
 17. Javaslat a képviselők jutalékának megváltoztatására
 18. Egyéb
  1. Telekeladás beleegyezése František Lovász részére
  2. Adásvételi szerződés megkötése a nyugat – szlovákiai energiaszolgáltató társaság részére
  3. Jelzálog létesítésének kérvényezése a nyugat – szlovákiai energiaszolgáltató társaság részére
  4. Telekeladás kérvényezése Tibor Stojka részére
 19. Vita
 20. Zárszó

Mgr. Peter Závodský
Ógyalla polgármestere


Zverejnené dňa: 1. February 2019, 10:31 hod. | Web@Social Media Administrator