Meghívó: 6. testületgyűlés | 2019 szeptember 19.

A Önkormányzatokról szóló 369/1990 törvény 13-as paragraf 4.-ik bekezdése alapján Ógyalla Város polgármestere összehívta a 6. testületgyűlést

2019. szeptember 19.-éra, 17:00 órától

az ógyallai kultúrház üléstermébe.


 

AZ ÜLÉSPROGRAM JAVASLATA:

 1. A testületgyűlés megnyitása, a bizottsági tagok, hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető meghatározása
 2. Interpelláció
 3. A testületgyűlés előző ülésén hozott határozatok ellenőrzése
 4. Önkormányzati rendelet javaslata a város tulajdonában lévő lakások bérléséről
 5. Önkormányzati rendelet javaslata Ógyallához tartozó városrészek Holanovo, Konkoly, Margitpuszta, Vék és Zöldállás utcaneveinek meghatározásáról
 6. Ógyalla Város és a városhoz tartozó szervezetek költségvetésének teljesítése a 2019 év első félévében
 7. Ógyalla Város és a városhoz tartozó szervezetek II. költségvetés módosítása a 2019 évre
 8. Javaslat a 2019 év városi vagyon leltározására összeállított leltározó bizottságra
 9. Egyéb
  1. Telekeladás jóváhagyása Turan Kreci részére
  2. Földrész cseréjének jóváhagyása Júlia Kajanová részére
  3. Bérleti kedvezmény kérése Sidónia Oláh részére
  4. Telekeladás kérvényezése Tomáš Lakatoš részére
  5. Telekeladás kérvényezése Tímea Bendíková részére
  6. Telek bérbeadásának jóváhagyása Mária Halászová részére
  7. Telek bérbeadásának jóváhagyása Norbert Takács részére
  8. Helyiség bérbeadásának kérvényezése a SLUNCE Családi Központ részére
  9. Képviselő javaslata – a város költségvetéséből elkülönített pénzösszeg helyiség kialakítására az élelmiszercsomag kiosztására, valamint helyiség felújítása a Vöröskereszt Helyi Szervezet részére
  10. Információ a Szőlő, Hviezdoslav és labdarúgópálya területén történő befektetési tevékenységekről
  11. Projekt a „Sport fejlesztésének támogatása” – kis jégpálya kialakítása
  12. Telekbérlés a Szlovák Jégkorong Szövetség részére
  13. Információ Ógyalla város parkolási politikájáról
  14. Ógyalla város tulajdonában lévő bérlakások bérbeadási sorrendje
  15. Képviselő javaslata – adásvételi szerződés a PROSPECT céggel
  16. Ógyalla Város kilépése a Csallóközi Városok és Falvak Társulásából
  17. Javaslat a Közrendvédelmi és Közlekedési Bizottság elnökének és tagjának jóváhagyására
 10. Vita
 11. Zárszó

Mgr. Peter Závodský
Ógyalla polgármestere


Zverejnené dňa: 14. September 2019, 19:07 hod. | Web@Social Media Administrator