Hírek
job-search
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 947 01 Hurbanovo

06.05.2021

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 5 zákona NR… Zobraz viac »

Scitanie 2020_96px - ICO
Támogatott népszámlálás | Utasítások és információk SK – HU – RO nyelven

21.04.2021

ASISTOVANÉ SČÍTANIE v slovenskom jazyku: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. ASISTOVANÉ SČÍTANIE v maďarskom jazyku: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. ASISTOVANÉ SČÍTANIE v rómskom jazyku: Dokument s väčším počtom… Zobraz viac »

100x100 úradné hodiny
Ügyfélfogadó órák a városházán

07.04.2021

Ógyalla Város tájékoztatja a lakosokat, hogy 2021. április 7.-től az ügyfélfogadási idő a következőképpen lesz: Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. – – – – – – – – – Dokumenty na… Zobraz viac »