Ógyalla Város Képviselőtestülete 17. ülésének 2017. március 2. – ai programjavaslata

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

02. marca 2017 (švrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom stredisku Hurbanovo – Művelődési Központ Ógyalla.

 

Ülésének programjavaslata:

 1. A testületgyűlés megnyitása, a bizottsági tagok, hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető meghatározása
 2. Interpelláció
 3. A testületgyűlés előző ülésén hozott határozatok ellenőrzése
 4. Önkormányzati rendelet javaslata üzletben történő eladás és szolgáltatások üzemeltetésének idejéről városunk területén
 5. Önkormányzati rendelet javaslatának bővítése a szociális szolgáltatások meghatározásáról és kifizetéséről
 6. Beszámoló a Városi rendőrség 2016 – os év tevékenységéről
 7. Beszámoló a főellenőr 2016 – os év ellenőrzési tevékenységéről
 8. Az ügyészség figyelmeztetése a 178/1998-as törvényt illetően a piacon történő termékek és szolgáltatások értékesítésének feltételeiről
 9. Egyéb
 10. Vita
 11. Zárszó

Mgr. Ildikó Basternáková
Ógyallai polgármester


Posledná aktualizácia: 27. februára 2017, 07:40 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 23. February 2017, 9:26 hod. | Web@Social Media Administrator