"TEST TEST"

news-02_p-01

Predvianočné obdobie – raj pre vreckárov

Pridané: 12.12.2016

Predvianočné obdobie – raj pre vreckárov   Blížia sa najkrajšie sviatky roka a iste si nikto z nás neželá, aby mu pokazila vianočnú náladu žiadna nepríjemná udalosť. Takou môže byť aj krádež osobných vecí pri predvianočných nákupoch.… Zobraz viac »

news-02_p-01

Predvianočné nákupy a vreckári

Pridané: 30.11.2015

  Vážení spoluobčania,   keď povieme Vianoce, tak sa asi každému z nás  vybavia krásne spomienky z minulosti na najkrajšie sviatky roka, ktoré by mali byť plné lásky, šťastia a pohody, ale vianočne1j pohode predchádzajú vianočné nákupy a zhon… Zobraz viac »

oznam-ico

Oznámenie o dostupnosti Mestskej polície v Hurbanove

Pridané: 25.11.2015

Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom mesta, že oznámenia a podnety na Mestskú políciu v Hurbanove je možné podávať 24 hodín denne telefonicky, alebo osobne v sídle mestskej polície na Komárňanskej ulici č. 104, Hurbanovo, v budove… Zobraz viac »

news-02_p-01

Mestská polícia informuje

Pridané: 28.10.2015

  Vážení spoluobčania,   ako som sľúbil v poslednom príhovore, že Vás budem informovať o rôznych aktivitách MsP Hurbanovo, tak by som Vám chcel  pár slovami priblížiť činnosť s ktorou prichádza mestská polícia cestou prevencie do školských zariadení… Zobraz viac »

news-02_p-01

Rady – Ako sa obrátiť na Mestskú políciu Hurbanovo

Pridané: 17.07.2015

Vážení  spoluobčania,   chceli by ste sa obrátiť na mestskú políciu pri riešení svojich problémov, ktoré sa týkajú porušenia verejného poriadku,  pri podozrení z páchania trestnej činnosti alebo inej protispoločenskej činnosti, ktoré ste svedkom?   Mestská polícia… Zobraz viac »

news-02_p-01

Pes a ako s ním zaobchádzať

Pridané: 17.07.2015

Vážení spoluobčania,   snažím sa oboznamovať Vás s rôznymi situáciami, ktoré sa môžu vyskytnúť v bežnom živote a v konečnom dôsledku môžu spôsobiť aj traumu na celý život. Môže to byť násilie vykonané v rôznych formách ako napr. bitka,… Zobraz viac »

news-02_p-01

Nepríjemnosti na ulici – ako sa im vyhnúť

Pridané: 17.07.2015

Návykové látky, uvoľňujúca sa morálka, nerešpektovanie autorít to sú všetko sprievodné javy možného agresívneho chovania jednotlivcov ,ako aj rôznych skupín a následne ich reakcie na bezprostredné okolie.  Ako sa chrániť, resp. ako predísť nepríjemnostiam na ulici,… Zobraz viac »

news-02_p-01

Návykové látky v našej spoločnosti

Pridané: 17.07.2015

V súčasnej dobe je fakticky ohrozená každá rodina a každé dieťa , lebo návykové látky dostať na každom kroku, ekonomická  situácia nie je dobrá a práve toto využívajú rôzny predajcovia omamných látok. Účelom je naučiť deti užívať návykové… Zobraz viac »

news-02_p-01

Domáce násilie

Pridané: 17.07.2015

Ako som sľúbil , prihováram sa Vám touto formou a budem sa dotýkať aj tém, ktoré nie sú vždy príjemne, ale bohužiaľ patria ku každodennému životu. Jednou takou závažnou témou je téma domáceho násilia, je to… Zobraz viac »

news-02_p-01

Ako sa nestať obeťou podvodu či krádeže

Pridané: 17.07.2015

Zhoršujúca sa ekonomická situácia spravidla zvyšuje aj trestnú činnosť, rôzny podvodníci, zlodeji a tzv. podomoví obchodníci zneužívajúci tento stav skúšajú svoje triky na čestných občanoch. Väčšinou im za obete padnú starší občania, ktorí sú náchylnejší im… Zobraz viac »

news-02_p-01

Prázdniny – Čo s voľným časom detí? Prevencia.

Pridané: 02.07.2015

V otázkach ako správne pristupovať v otázkach prevencie pred nežiadúcimi následkami správania sa našich detí a mládeže v čase prázdnin sa k nám prihovoril náčelník mestskej polície v Hurbanove Róbert Major.   Vážení spoluobčania, sú… Zobraz viac »