Kultúrny kalendár

marec  2019
PUSŠPSN
 1
 • Oblastná konferencia Zväzu protifašistických bojovníkov

  Dátum:  1. marec 2019
  Čas:  10:00 am

  Miesto:  Dom kultúry Hurbanovo / Kultúrház Ógyalla

  Organizátor: Mesto Hurbanovo a Miestna organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov / Ógyalla Város és a Szlovák antifasiszta harcosok helyi szervezete

  ► Konferencia sa uskutoční v zasadacej miestnosti č.10, na poschodí domu kultúry Hurbanovo
  ► A konferenció a kultúrház 10.-es számú üléstermében lesz megtartva az emeleten

   

23
45
 • Ukončenie fašiangovej sezóny / Farsang farka

  Dátum:  5. marec 2019
  Čas:  5:00 pm

  Miesto:  Dom tradícií / Hagyományok háza

  Organizátor: Základná organizácia Csemadok Hurbanovo / Csemadok ógyallai Alapszervezete<br><br><ul><li>Kultúrny program: Folklórny súbor Bellő,  Ímelyi Szuper Nagyik,  Molnár Bianka,  ZŠ a MŠ Á. Fesztyho, tanečný dom</li></ul><br><ul><li>Vidám kultúrműsor:  Bellő, Ímelyi Szuper Nagyik, Molnár Bianka, Fesztys színjátszók, Táncház a Bellővel</li></ul>

   

6
 • Stretnutie so spisovateľkou / Író-olvasó találkozó

  Dátum:  6. marec 2019
  Čas:  10:00 am

  Miesto:  Mestská knižnica Hurbanovo / Városi könyvtár Ógyalla

  Organizátor: Centrum voľného času Hurbanovo / Szabadidőközpont Ógyalla

  ► Beseda o najúspešnejšej knihe za rok 2017!

  Stretnutie a autogramiáda s reportérkou a spisovateľkou Veronikou Homolovou Tóthovou, ktorá knižne spracovala
  silné spomienky pani Violy.
  Pani Veronika Homolová Tóthová nám príde priblížiť príbeh o odvahe, statočnosti, láskavosti a obetovaní sa, ale aj o zlobe, podlosti a obludnom ponižovaní iných ľudských bytostí.
  Vstup voľný!

   

789
 • Členská schôdza - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo / Taggyűllés - A Szlovák horgászszövetség helyi szervezete

  Dátum:  9. marec 2019
  Čas:  10:00 am

  Miesto:  Dom kultúry Hurbanovo / Kultúrház Ógyalla

  Organizátor: Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo / A Szlovák horgászszövetség helyi szervezete

  ► Členská schôdza sa uskutoční vo veľkej sále domu kultúry.
  ► A taggyűllés a kultúrház nagytermében lesz megtartva.

   

 • Rodičovská zábava / Szülői bál

  Dátum: 9. marec 2019 - 10. marec 2019

  Dátum:  9. marec 2019
  Čas:  7:00 pm

  Miesto:  Dom kultúry Bohatá / Kultúrház Bagota

  Organizátor: Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole techniky a mechanizácie / A Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola Szülői munkaközössége

   

10
1112131415
 • Vernisáž výstavy šk.kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí"

  Dátum:  15. marec 2019
  Čas:  5:00 pm

  Miesto:  Základná umelecká škola, Komárňanská 256/116, 947 01 Hurbanovo, Slovensko

   

16
 • ZO SZZ - Výročná členská schôdza - Kiskertészek évzáró taggyűlése

  Dátum:  16. marec 2019
  Čas:  2:00 pm

   

17
 • Spomienkové slávnosť / Ünnepi megemlékezés

  Dátum:  17. marec 2019
  Čas:  3:00 pm

  Miesto:  Busta M. Jókaiho / Jókai M. szobor

  Organizátor: Základná organizácia Csemadok Hurbanovo / A Csemadok ógyallai Alapszervezete

  ► Spomienkové stretnutie pri príležitosti výročia revolúcie a boja za slobodu - 1848-49.
  ► Az 1848-49-es forradalom és szabádságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés.

   

18192021
 • Vernisáž výstavy / Kiállítás megnyitó

  Dátum:  21. marec 2019
  Čas:  5:00 pm

  Miesto:  Galéria Árpáda Fesztyho / Feszty Árpád Galéria

  Organizátor: Občianske združenie Galéria Árpáda Fesztyho / Feszty Árpád Galéria Polgári Társulás

  ► Vystavovateľ / Kiállító: Tamás Smidt

   

2223
 • Rybársky ples / Horgászbál

  Dátum: 23. marec 2019 - 24. marec 2019

  Dátum:  23. marec 2019
  Čas:  7:00 pm

  Miesto:  Dom kultúry Hurbanovo / Kultúrház Ógyalla

  Organizátor: Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Hurbanovo / A Szlovák horgászszövetség helyi szervezete

   

24
2526
 • Čitateľ roka - Ay év olvasója

  Dátum:  26. marec 2019
  Čas:  2:00 pm

  Organizátor: Vyhodnotenie najaktívnejšieho čitateľa knižnice.

  A könyvtár legaktívabb olvasójának a kiértékelése.

   

2728
 • Deň učiteľov / Tanítónap

  Dátum:  28. marec 2019
  Čas:  4:00 pm

  Miesto:  Dom kultúry Hurbanovo / Kultúrház Ógyalla

  Organizátor: Mesto Hurbanovo / Ógyalla Város

   

293031
Aktuality
2percenta_ico
Rozhodnutie darovať 2% z daní je na každom z nás

20.03.2019

Blíži sa čas daňového priznania a návštev daňového úradu. Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Aktuálny zoznam zverejňuje Komora notárov na svojej internetovej… Zobraz viac »

kult-minor - ico
Mestská knižnica v Hurbanove sa rozrástla o nové tituly

20.03.2019

Mesto Hurbanovo získalo vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 dotáciu na nákup knižných titulov v maďarskom jazyku (jazyku národnostnej menšiny). Získaná dotácia predstavovala sumu 1 000,- € a výška spolufinancovania bola… Zobraz viac »

Tu sme doma-ico
Nitrianska Komunitná nadácia pripravuje aj v roku 2019 pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”

19.03.2019

Nitrianska komunitná nadácia pripravuje už 10. pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”. Jeho cieľom je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova. Program sa snaží aktivizovať ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove… Zobraz viac »