Aktuality
important-ico
Riaditeľstvo Materskej školy Nový diel 50, Hurbanovo oznamuje, že prerušuje prevádzku MŠ z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí

27.01.2020

Na základe stanoviska RÚVZ Komárno zo dňa 27.01.2020 Vám riaditeľstvo Materskej školy Nový diel č. 50, Hurbanovo oznamuje, že prerušuje prevádzku MŠ Nový diel č. 50 a jej elokovaného pracoviska na ulici Á. Fesztyho č.… Zobraz viac »

susr-ico
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) | ŠÚ SR

27.01.2020

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli… Zobraz viac »

wifi-ico
Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“. Cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života

27.01.2020

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“, ktorého cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytujú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu… Zobraz viac »