Realizované projekty

eu-flag-ico

Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove

Pridané: 17.05.2024

Hlavný cieľ projektu: Poskytovanie individualizovanej podpory preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a k zlepšeniu občianskeho spolunažívania a podpora vzdelávania a zamestnanosti marginalizovanej rómskej komunity s predpokladom ich dlhodobého uplatnenia na trhu práce aj… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Riešenie migračných výziev v Meste Hurbanovo

Pridané: 06.09.2023

Mesto Hurbanovo realizovalo v mesiacoch 03/2022 – 12/2022 projekt s názvom „Riešenie migračných výziev v Meste Hurbanovo“. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie základných potrieb a podpora osobám s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky, ktoré… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Mesto Hurbanovo realizovalo projekt s názvom „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“. Projekt je financovaný Európskou úniou

Pridané: 01.09.2023

V rámci výzvy „Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE“ mesto Hurbanovo získalo nenávratný finančný príspevok 440 851,79 Eur, pričom celkové náklady projektu boli schválené vo výške 464 054,52 Eur. Hlavnou aktivitou projektu bola rekonštrukcia… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Miestna občianska poriadková služba II. Hurbanovo

Pridané: 29.03.2022

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva   Trvanie projektu: 07/2021 – 09/2022 Nenávratný fin. príspevok:  60 830,17 EUR… Zobraz viac »

dom-kultury-ico

Obnovená strecha kultúrneho domu

Pridané: 28.05.2020

Počas mesiaca máj 2020 sa podarilo úspešne dokončiť opravu strechy kultúrneho domu. Finančné prostriedky na opravu boli vyčlenené z rezervného fondu mesta. Celkové náklady činili 41tis. eur. Súčasťou je aj výmena bleskozvodu, ktorá bola vo… Zobraz viac »

wifi-ico

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“. Cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života

Pridané: 27.01.2020

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“, ktorého cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytujú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu… Zobraz viac »

tsd-ico

September bol v Hurbanove naozaj bezpečný! V základnej škole sa konal ďalší z úspešných ročníkov dopravno – bezpečnostného podujatia „Na kolesách bezpečne“

Pridané: 11.10.2019

Podujatie „Na kolesách bezpečne“ sa začínalo jazdou cyklistov rozdelených na dve skupiny po uliciach Hurbanova, ktorí boli sprevádzaní motorizovanou mestskou a štátnou políciou na policajných vozidlách a motocykloch. Po príchode cyklistov do areálu základnej školy… Zobraz viac »