Sčítanie obyvateľov 2021

SODB2021 - Slider_modry_zaobleny_773px

VŠETKY PODROBNÉ A NAJNOVŠIE INFORMÁCIE NA: www.scitanie.sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

  • Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR.
  • Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Klik k lepšej budúcnosti – Inštruktážne video:

Znenie:


SODB2021 – Kontaktné miesto v Hurbanove:


Linky a Odkazy:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

SODB2021 – Plagát- tlač[236kB, .PDF]

SODB2021 – DL_Letak- tlač[81kB, .PDF]

SODB2021 – Linky a odkazy[431kB, .PDF]

SODB2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov[431kB, .PDF]

Aktuality
100x100sklo
V zástavbe rodinných domov sa budúci týždeň uskutoční zber vyseparovaných zložiek odpadu – SKLO

25.01.2021

Vedeli ste že, že počas vlaňajšieho roka sme v našom meste vyzbierali 62 ton skla? Bolo to o rovných 10 ton viac ako v roku 2019. Vyzbierané sklo bolo odovzdané spoločnosti Vetropack na opätovné využitie.… Zobraz viac »

100x100testovanie
Informácia o víkendovom testovaní v Hurbanove

25.01.2021

Víkendové testovanie v našom meste, ktoré sa konalo v dňoch 23.1.2021 a 24.1.2021 (sobota a nedeľa) už máme za sebou. Včerajší deň 24.1.2021 (nedeľa) sa celkovo prišlo otestovať 1624 osôb. Z toho bolo zistených 30… Zobraz viac »

100x100cesta
HURBANOVSKÉ VEČERY / Vypočujte si ďaľší diel podcastu so Stanislavom Solárom „O CESTE OKOLO PO SVETA #2“

25.01.2021

Po dlhšej odmlke Vám s o to väčšou radosťou prinášame druhý diel podcastu so Stanislavom Solárom ” O ceste okolo pol sveta #2.” V 2. časti Cesty okolo pol sveta budeme pokračovať cez Aljašku, (spomenieme… Zobraz viac »