Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volby_europarlament_2024_uvodny banner_Hurbanov


VÝSLEDKY (8.6.2024)


ZVEREJNENIE ODPISOV ZÁPISNÍC VOLEBNÝCH OKRSKOV MESTA HURBANOVO | VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024


DÁTUM A ČAS KONANIA VOLIEB

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky z 9. februára 2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu, a určil deň ich konania na sobotu 8. jún 2024.

Zverejnené: 15.03.2024


Všetky informácie pre voličov volieb nájdete na týchto stránkach.


INFORMÁCIE PRE VOLIČA | PRÁVO VOLIŤ

Informácie pre voliča (SK) [218kB, .PDF]

Informácie pre voliča (HU) [220kB, .PDF]

Informácie pre voliča (EN) [26kB, .PDF]

Zverejnené: 15.03.2024


URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností[41kB, .PDF]

Zverejnené: 15.3.2024


E-MAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie[24kB, .PDF]

Zverejnené: 15.3.2024


EMAILOVÝ KONTAKT NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Emailový kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu[32kB, .PDF]

Zverejnené: 15.4.2024