Odpadové hospodárstvo

odpad

KALENDÁR ZVOZU TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VYSEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA:

I. POLROK 2023

II. POLROK 2023

Dokumenty na stiahnutie:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na I. polrok 2023 [296kB, .PDF]

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na II. polrok 2023 [278kB, .PDF]

Trasovanie – tzv. KUKA týždeň [105kB, .PDF]


AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD?

Slovenská verzia FCC (SK)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Maďarská verzia FCC (HU)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Certifikát NATUR-PACK za vytriedené odpady za rok 2022

certifikat Natur-Pack za rok 2022


BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD

Kontajnerové stojiská

Slovenská verzia (SK)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Maďarská verzia (HU)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ, MASŤ A TUK

Kontajnerové stojiská

Slovenská verzia (SK)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Maďarská verzia (HU)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Ako správne separovať odpad FCC (SK) [1,30MB, .PDF]

Ako správne separovať odpad FCC (HU) [3,19MB, .PDF]


Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (SK) [482kB, .PDF]

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (HU) [478kB, .PDF]

Použitý kuchynský olej, masť a tuk (SK) [340kB, .PDF]

Použitý kuchynský olej, masť a tuk (HU) [332kB, .PDF]


Údaje o komunálnom odpade z obce:

Obec je povinná podľa § 81 ods. 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Údaje o komunálnom odpade obce za rok 2022 ŽP 6-01 ENVITA[94kB, .PDF]

Údaje o komunálnom odpade obce za rok 2021 ŽP 6-01 ENVITA[166kB, .PDF]


Aktuality
100x100 hasici
10. ročník hasičskej súťaže o pohár primátora mesta | 16. september 2023 | Report

26.09.2023

Dňa 16. septembra sa areál Strednej odbornej školy techniky a mechanizácie v Hurbanove naplnil hasičmi nielen z Hurbanova, ale aj zo širokého okolia. Tento krát mala hlavné slovo voda. Celé znenie: Hasičom prajeme veľa športových… Zobraz viac »

100x100 mú
Plánované prerušenie distribúcie elektriny | 10.10.2023 (utorok) v čase od 8:00 do 12:30 hod.

26.09.2023

Oznamujeme obyvateľom mesta, že dňa 10.10.2023 /utorok/ v čase od 8,00 do 12,30 hod. bude Mestský úrad v Hurbanove mimo prevádzky z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny. Tento deň sa nebude variť v mestskej jedálni. Ďakujeme… Zobraz viac »

100x100 harmonogram kosenia
Harmonogram kosenia od 25.9.2023 do 29.9.2023

26.09.2023

Oznamujeme obyvateľom, že harmonogram kosenia zelených plôch v meste Hurbanovo od 25.9.2023 – 29.9.2023 je nasledovný: (harmonogram závisí aj od počasia) Harmonogram kosenia: