Odpadové hospodárstvo

odpad

KALENDÁR ZVOZU TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VYSEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA:

I. POLROK 2024

II. POLROK 2023

Dokumenty na stiahnutie:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na I. polrok 2024 [282kB, .PDF]

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na II. polrok 2023 [278kB, .PDF]

Trasovanie – tzv. KUKA týždeň [105kB, .PDF]


OTVORENIE MESTSKEJ KOMPOSTÁRNE

v roku 2024


AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD?

Ako správne separovať odpad?


MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ POVEDOMIA O KOMPOSTE

v roku 2024 | 5.-11. máj


Certifikát NATUR-PACK za vytriedené odpady

za rok 2022

za rok 2023


Dokumenty na stiahnutie:

Ako správne separovať odpad FCC (SK) [1,30MB, .PDF]

Ako správne separovať odpad FCC (HU) [3,19MB, .PDF]


Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (SK) [482kB, .PDF]

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (HU) [478kB, .PDF]

Použitý kuchynský olej, masť a tuk (SK) [340kB, .PDF]

Použitý kuchynský olej, masť a tuk (HU) [332kB, .PDF]


Údaje o komunálnom odpade z obce:

Obec je povinná podľa § 81 ods. 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Údaje o komunálnom odpade obce za rok 2023 ŽP 6-01 ENVITA[81kB, .PDF]

Údaje o komunálnom odpade obce za rok 2022 ŽP 6-01 ENVITA[94kB, .PDF]

Údaje o komunálnom odpade obce za rok 2021 ŽP 6-01 ENVITA[166kB, .PDF]


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu:

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mesto Hurbanovo informuje o dosiahnutej úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

-> za rok 2023

-> za rok 2022


Aktuality
100x100_HKD_2024
XVIII. HURBANOVSKÉ KULTÚRNE DNI | HKD 2024

24.06.2024

Mesto Hurbanovo Vás srdečne pozýva na XVIII. Hurbanovské kultúrne dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. – 29. júna 2024. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. SLEDUJTE PRE VIAC INFO: https://www.facebook.com/events/961872958825434/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D&locale=sk_SK… Zobraz viac »

100x100-kríž-100x100
Jubilejná svätá omša | 19. jún 2024 | Report

24.06.2024

Dňa 19.júna sa pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky a primícií honorárneho kanonika, farára a dekana hurbanovskej farnosti ThDr. Józsa Attilu konala jubilejná svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Hurbanove. Pri tejto príležitosti bol… Zobraz viac »

100x100_ping_pong
Hurbanovskí stolní tenisti dosiahli opäť pekný úspech | 16. jún 2024 | Report

24.06.2024

Dňa 16.6.2024 sa konal v Moste pri Bratislave stolnotenisový turnaj trojčlenných družstiev, ktorého sa zúčastnili aj členovia Hurbanovského Stolnotenisového klubu Fit Kid PPK Hurbanovo. Na turnaji sa zúčastnilo 10 klubov . Za každý klub súťažilo… Zobraz viac »