Odpadové hospodárstvo

odpad

KALENDÁR ZVOZU TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VYSEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA:

I. POLROK 2024

II. POLROK 2023

Dokumenty na stiahnutie:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na I. polrok 2024 [282kB, .PDF]

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na II. polrok 2023 [278kB, .PDF]

Trasovanie – tzv. KUKA týždeň [105kB, .PDF]


OTVORENIE MESTSKEJ KOMPOSTÁRNE

v roku 2024


AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD?

Ako správne separovať odpad?


Certifikát NATUR-PACK za vytriedené odpady za rok 2022

certifikat Natur-Pack za rok 2022


Dokumenty na stiahnutie:

Ako správne separovať odpad FCC (SK) [1,30MB, .PDF]

Ako správne separovať odpad FCC (HU) [3,19MB, .PDF]


Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (SK) [482kB, .PDF]

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (HU) [478kB, .PDF]

Použitý kuchynský olej, masť a tuk (SK) [340kB, .PDF]

Použitý kuchynský olej, masť a tuk (HU) [332kB, .PDF]


Údaje o komunálnom odpade z obce:

Obec je povinná podľa § 81 ods. 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Údaje o komunálnom odpade obce za rok 2023 ŽP 6-01 ENVITA[81kB, .PDF]

Údaje o komunálnom odpade obce za rok 2022 ŽP 6-01 ENVITA[94kB, .PDF]

Údaje o komunálnom odpade obce za rok 2021 ŽP 6-01 ENVITA[166kB, .PDF]


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu:

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mesto Hurbanovo informuje o dosiahnutej úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

-> za rok 2023

-> za rok 2022


Aktuality
100x100_spp
Plánovaná odstávka plynu na ul. Novozámocká, Hurbanovo bytovky č. 1 a 3, 5 a 7, 9 a 11, 13 a 15 | 17.04.2024 v čase od 08:00 do 11:00 hod.

11.04.2024

Pri výkone diagnostických meraní naším revíznym technikom bol zistený malý únik plynu pri hlavnom uzávere v regulačnej zostave, z ktorého sú napájané bytovky č. 1 a 3, 5 a 7, 9 a 11, 13 a… Zobraz viac »

100x100-zber-objemného-odpadu-96x96
Ako správne separovať odpad? | Odpadové Hospodárstvo

11.04.2024

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD? Slovenská verzia FCC (SK) Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Maďarská verzia FCC (HU) Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD Kontajnerové stojiská Slovenská… Zobraz viac »

100x100 lukostrelba
Južná 5+1 | 7. apríl 2024 | report

10.04.2024

Dňa 7. apríla sa konalo v mestskej časti Bohatá pri reštaurácii Starý orech 1. kolo tradičnej súťaže Južnej 5+1. Organizátorom súťaže v Hurbanove je Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán.… Zobraz viac »