Strategické dokumenty mesta

1. Územný plán

 • Územný plán centrálnej mestskej zóny mesta Hurbanovo
 • Územný plán – Rekreačno-oddychová zóna Bagrovisko
 • Zmeny a doplnky

2. Územnoplánovacie podklady

 • Generálny dopravný plán
 • Usporiadanie cestnej siete
 • Dopravné štúdie a projekty

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo 2014-2020

4. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Hurbanovo

5. Energetická koncepcia

 • -
 • -

6. Program odpadového hospodárstva Mesta Hurbanovo

 • -
 • -

7. Rôzne


Archív strategických dokumentov

 • -
 • -
Aktuality
100x100_obnov_dom
Informačný seminár “Obnovte si svoj rodinný dom” | 13. December 2022

09.12.2022

Mesto Hurbanovo v spolupráci s Regionálnym centom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v Nitre a Slovenskou agentúrou životného prostredia p o z ý v a j ú záujemcov o podávanie žiadostí na… Zobraz viac »

ICO_100x100 - referendum_2023
Voličské preukazy | Referendum 2023

09.12.2022

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 14. December 2022

07.12.2022

Podľa § 30f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 14. december 2022 (t.j. streda) so začiatkom o 16:00… Zobraz viac »