Mestský úrad Hurbanovo

Mestský úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a primátora, zložený z pracovníkov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom mestského úradu schváleným mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta a to najmä..
Viac o Mestskom úrade »»

 

adresa: Mestský úrad Hurbanovo
Komárňanská 91 
947 01 Hurbanovo
kontakt:
kontakt:   +421 (0)35 3700 222
email:   mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
Telefónny zoznam oddelení Mestského úradu
IČO: 00306452
DIČ: 2021029296
číslo účtu:
IBAN:   SK5602000000000021523142
SWIFT:   SUBASKBX VÚB exp. Hurbanovo
web & social:
webové stránky:   www.hurbanovo.sk
youtube channel:   www.youtube.com/hurbanovo
facebook:   www.facebook.com/hurbanovo.sk
   
stránkové hodiny
pre verejnosť:
pondelok:   08:00 - 12:00      13:00 - 15:15
streda:   08:00 - 12:00      13:00 - 16:45
piatok:   08:00 - 12:00      13:00 - 14:45
   
dokumenty:
Organizačná štruktúra MsÚ platná od 01.05.2021 [.pdf]
Organizačná štruktúra MsÚ platná od 01.05.2019 [.pdf]
Organizačná schéma MsÚ platná od 01.05.2019 [.pdf]
Zásady vybavovania sťažností [.pdf]

 

Aktuality
100x100 BH
Aké boli Bohatské hody?

27.07.2021

Drahí priatelia, srdečne vám ďakujeme za rodinnú atmosféru, ktorú ste včera vytvorili na Bohatských hodoch. Vďaka vám bolo toto podujatie plné radosti a detského smiechu, kde sa každý s každým pozdravil, či prehodil pár slov.… Zobraz viac »

100x100 statistika zaockovanosti
Štatistika zaočkovanosti v Nitrianskom kraji ku dňu 26.07.2021

27.07.2021

Prinášame Vám štatistiku zaočkovanosti ku dňu 26.07.2021: ŠTATISTIKA ZAOČKOVANÝCH V NITRIANSKOM KRAJI: Zaočkovaní 1. dávkou: 41% Zaočkovaní 2. dávkou: 36%  ŠTATISTIKA ZAOČKOVANÝCH V OKRESOCH NR KRAJA: okres 1. dávka 2. dávka Komárno: 43% 36% Levice:… Zobraz viac »

job-search
Výberové konanie na obsadenie funkcie Referenta Oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hurbanove

23.07.2021

Mesto Hurbanovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkciesamostatný odborný referent Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ Hurbanovo Celé… Zobraz viac »