E-služby

e-services

Prostredníctvom elektronických služieb sprístupňuje Mesto Hurbanovo služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu. Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb. Pre internetové prehliadače nie sú vyžadované ďalšie zásuvné moduly.


Posledná aktualizácia: 3. októbra 2017, 13:27 hod. | Web@Social Media Administrator

Aktuality
pomoc v hmotnej nudzi_96px - ICO
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

26.03.2020

V súvislosti s poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok počas mimoriadnej situácie pri šírení ochorenia COVID-19 Vám dávame na vedomie vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR, že je možné… Zobraz viac »

Web_Vodomer_ICO
Odpočet vodomerov | MSVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.

20.03.2020

Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo oznamujú svojim odberateľom, že sa z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy nebude vykonávať fyzický odpočet vodomerov. Odberatelia majú možnosť nahlásiť stav meradla do 31. marca 2020, a to: e-mailom na adresu:… Zobraz viac »

ASA logo_ICO
Prekládková stanica komunálneho odpadu FCC Slovensko je od 17. marca až do odvolania uzatvorená

16.03.2020

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 17. marca 2020 prekládková stanica komunálneho odpadu FCC Slovensko na Svätopeterskej ul. bude pre širokú verejnosť do odvolania uzatvorená!