Aplikácia Mesto v mobile – riešenie vyvinuté pre potreby občanov a samosprávu

mesto v mobile - poster

“Mobilná aplikácia prináša moderný, efektívny, okamžitý a cielený spôsob komunikácie mesta s občanmi.”

 

FAKTY

Riešenie je špeciálne vyvinuté pre potreby samosprávy. Jeho používateľovi – Mestu Hurbanovo, prinieslo lepšie spojenie s obyvateľmi a obyvateľom zase aktuálne informácie o dianí v meste. Mobilná aplikácia je pre občanov bezplatná, a je voľné šíriteľná pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS aj Android.

 

RIEŠENIE

Aplikácia obsahuje viacero funkcionalít, ktoré si môže mesto, resp. aj kraj, či obec, upravovať podľa vlastných potrieb. V hlavnej časti Nástenka sú predstavované aktuálne aktivity mesta. Občan dostáva pozvania na udalosti v meste a dôležité oznamy, na nástenke sa realizujú aj ankety pre občanov. Nástenka je navyše prepojená so sociálnymi sieťami. V časti Miesta občan nájde interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje dôležité miesta, ako napr. školy, lekárne, nemocnice, kultúrne pamiatky, úrady a pod. Občan má možnosť zobraziť trasu zo svojej aktuálnej lokality do vybraného miesta a prostredníctvom mobilu sa s daným miestom jednoducho a rýchlo spojiť. Funkcionalita Podnet je postavená na iniciatíve občana. Užívatelia aplikácie môžu zaslať anonymný podnet spolu s fotografiou, ktorej súčasťou bude čas, dátum a GPS lokácia, kde bola fotografia vytvorená. Pomocou svojho telefónu tak môžu napríklad upozorniť na nelegálnu skládku alebo výtlk na ceste. V časti Kontakty zase nájdu základné informácie a kontakty na samosprávu a v časti Info manuál na používanie mobilnej aplikácie.

 

PRÍNOSY

  • pre samosprávu je výhodou priamy kontakt s občanmi, a rýchle a efektívne zasielanie dôležitých oznamov
  • mobilné technológie umožňujú individuálne zacielenie oznamov a pozvánok
  • získavanie spätnej väzby na plány mesta v reálnom čase, prehľad o názoroch obyvateľov na rôzne témy
  • pre občana sú prínosom vždy aktuálne informácie o dianí v meste
  • aplikácia dáva obyvateľom priestor na vyjadrenie názoru v reálnom čase a možnosť zaslať anonymný podnet na nápravu vecí, ktoré aktuálne nefungujú

 

“Mobilná aplikácia Mesto v mobile je pre nás prínosom nielen pri informovaní o bohatom kultúrno-spoločenskom programe, ale pomáha aj v oblasti, ktorá je pre nás prioritou – v doprave a bezpečnosti. Praktický prínos vidíme v informovaní o živelných udalostiach, napr. záplavách, a inštrukciách pre občanov, čo v daných situáciách robiť.”

Mgr. Ildikó Basternáková
primátorka mestaiOS-ico google-ico


Zverejnené dňa: 23. február 2017, 14:20 hod. | Web@Social Media Administrator