Voľby do NRSR 2023

Volby_NRSR_2023_uvodný banner_Hur


VÝSLEDKY


ZVEREJNENIE ZÁPISNÍC VOLEBNÝCH OKRSKOV MESTA HURBANOVO | VOĽBY DO NRSR 2023


DÁTUM A ČAS KONANIA VOLIEB

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204 z 8. júna 2023 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 30. septembra 2023.

Zverejnené: 12.06.2023


Všetky informácie pre voličov volieb nájdete na týchto stránkach.


INFORMÁCIE PRE VOLIČA | PRÁVO VOLIŤ

Informácie pre voliča (SK)[229kB, .PDF]

Informácie pre voliča (HU)[229kB, .PDF]

Zverejnené: 12.06.2023


URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

Informácie pre voliča (SK)[324kB, .PDF]

Zverejnené: 27.06.2023


E-MAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie[24kB, .PDF]

Zverejnené: 31.07.2023


ŽIADOSŤ O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu[25kB, .PDF]

Zverejnené: 02.08.2023


PLOCHY NA UMIESTNENIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV V HURBANOVE PRE POLITICKÉ SUBJEKTY

Zverejnené: 13.09.2023