Aktuality
info-ico
Finančná pomoc Mestu Prešov zo zdrojov, vyčlenených na novoročný ohňostroj

14.12.2019

Vážení občania, posledné dni prichádzali od Vás podnety na zrušenie plánovaného novoročného ohňostroja a aby sme vyčlenené prostriedky pre tento účel zaslali mestu Prešov, ľudom, zasiahnutých tragédiou výbuchu plynu. Vážim si Vašu spolupatričnosť a snahu… Zobraz viac »

oznam-ico
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Anikó PASTOREKOVÁ, nar. 23.12.1983

12.12.2019

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. I. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 26.11.2019… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove |17. december 2019

12.12.2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opätovne zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2019, t.… Zobraz viac »