Aktuality

hst-ico

Podujatie Hurbanovský športový týždeň malo minulý týždeň svoju premiéru. Prilákalo množstvo záujemcov, ktorí sa zoznámili s rôznymi typmi športov a cvičení. Prídeš najbližšie aj ty?

Pridané: 20.08.2019

/Pondelok, 12.8.2019/ Hurbanovský športový týždeň začal 12. augusta v parku pri Centre voľného času cvičením pilatesu. Blahodarné účinky tohto druhu cvičenia predstavila Dáša Mederová, ktorá pri svojej práci masérky veľmi dobre pozná problémy, s ktorými… Zobraz viac »

tsd-ico

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko podporila v roku 2019 ďalších 12 verejnoprospešných projektov v celkovej sume spolu viac ako 30 000 €

Pridané: 11.07.2019

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko , a.s. každoročne podporuje projekty, ktorých autormi a realizátormi sú aktívni občania mesta Hurbanovo. Projekty z oblasti športu, kultúry či životného prostredia, boli tento rok podporené… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Občianska poriadková služba Hurbanovo

Pridané: 03.07.2019

Hlavný cieľ projektu: Riešenie poriadku a bezpečnosti v meste Hurbanovo a zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov   Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021 Nenávratný fin. príspevok:  92 297,21 EUR Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt    … Zobraz viac »

darovanie-krvy-ico

Ďakujeme všetkým darcom krvi pre Štefana Czibulku

Pridané: 03.07.2019

Ďakujeme všetkým darcom krvi, ktorí dnes prišli do Centra voľného času v Hurbanove a darovali svoju životodarnú tekutinu pre Štefana Czibulku. Zo 44 ochotných a súdržných ľudí, mohlo krv darovať 34 darcov. Patrí Vám veľké… Zobraz viac »

KD-kniha-ico

Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou

Pridané: 09.05.2019

Spisovateľka Kristína Mišovičová sa narodila v Bratislave, neskôr sa presťahovali so svojou rodinou, manželom a dvomi deťmi na Záhorie, do dedinky Sekule. V súčasnosti pracuje na obecnom úrade, kde má na starosti organizovanie rôznych kultúrnych… Zobraz viac »