Aktuality

100x100_dotaznik

Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Pridané: 19.09.2022

Dovoľte nám informovať Vás o tom, že Vaše mesto/Vaša obec bolo vybrané/bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje Organizácia pre… Zobraz viac »

100x100_vitajte_v_dome_hany_hegerovej

Vitajte v Dome Hany Hegerovej

Pridané: 19.09.2022

Hana Hegerová má konečne svoj dom a expozíciu aj na Slovensku tu u nás v Hurbanove. Tu strávila časť svojej mladosti, podľa jej vlastných slov, zažila tu jedno z najkrajších období svojho života. V roku… Zobraz viac »

100x100 piktogram životné prostredie

Čistý Konkoľ

Pridané: 19.09.2022

Pod týmto názvom sa ukrýva aktivita zamestnancov Mestského úradu v Hurbanove, ktorí v piatok 9.9.2022 po pracovnej dobe sa vybrali urobiť niečo pre naše životné prostredie, pre naše mesto kde žijeme. Začiatok akcie Čistý Konkoľ… Zobraz viac »

100x100_vzpieranie

Power Club Zelený Háj informuje

Pridané: 19.09.2022

Dňa 10.9.2022 sa Power Club Zelený Háj zúčastnil súťaže Memoriál Juraja Gyeváta v Galante. V tlaku na lavičke z klubu súťažil Michal Kozma, ktorý získal 4. miesto s telesnou hmotnosťou 75 kg a vytlačil 150… Zobraz viac »

100x100_100_rokov_ZH

100 rokov od založenia Zeleného Hája 2022 | Report

Pridané: 19.09.2022

Dňa 28. augusta sa slávnostnou svätou omšou začali oslavy storočnice mestskej časti Zeleného Hája. V dome smútku v Zelenom Háji sa zišlo množstvo obyvateľov ale aj rodinných príslušníkov aby si na slávnostnej bohoslužbe uctili nielen… Zobraz viac »

100x100_výzva_ambrozia_palina

Ambrózia – invázna bylina

Pridané: 05.09.2022

Mesto Hurbanovo podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení… Zobraz viac »

100x100 mor_osipanych

Zastavme africký mor ošípaných

Pridané: 31.08.2022

EFSA-poster-A3-chovatelia-1: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   EFSA-poster-A3-chovatelia-2: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   EFSA-poster-A3-polovnici: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   EFSA-poster-A3-veterinari: Dokument s väčším počtom… Zobraz viac »

100x100-snp-100x100

Kladenie vencov pri príležitosti 78. výročia SNP

Pridané: 31.08.2022

V pondelok 29. augusta sa zišli predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, vedúci mestských inštitúcií a obyvatelia mesta na Konkolyho námestí v Hurbanove, aby si spoločne uctili pamiatku padlých bojovníkov a hrdinov Slovenského národného povstania. Po… Zobraz viac »

100x100_lecofest

Lečofest 2022 | Report

Pridané: 31.08.2022

Na 20. augusta sa do parku Hliník naplánoval už tradičný 13. ročník Lečofestu, ktorý je spojený s výstavou ovocia, zeleniny, kvetov, kaktusov, kompótov a zaváranín. Počasie tento rok neprialo, ale príjemný dážď, na ktorý už… Zobraz viac »

job-search

Pracovná ponuka | Zamestnanec úseku služieb Mesta Hurbanovo

Pridané: 05.05.2022

Pracovná ponuka: Pracovná ponuka bola zverejnená na portáli Služby zamestnanosti: https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky/895112c3-8282-403e-892c-d166eb486869?nazovProfesie=%C3%9Aseku%20slu%C5%BEieb&pageNr=1 Dokumenty na stiahnutie: Pracovná ponuka | Zamestnanec úseku služieb Mesta Hurbanovo[101kB, .PDF]

100x100_ros

Čo dedina, to iná kuchyňa

Pridané: 02.03.2022

V období sviatkov si v kruhu svojich najbližších pripomíname nejednu rodinnú tradíciu či zvyky, ku ktorým neodmysliteľne patria chute a vône tradičných domácich pokrmov. V každej dedine, rodine či domácnosti sa aj počas roka varia… Zobraz viac »

100x100_ukrajina

Informácie k pomoci pre občanov Ukrajiny

Pridané: 28.02.2022

Nikomu z nás nie sú ľahostajné informácie a reportáže z vojnou postihnutých oblastí a ľuďmi utekajúcimi pred vojnou a preto sme nesmierne radi, že aj v našom meste sa prejavuje veľká solidarita a spolupatričnosť s… Zobraz viac »

100x100_ukrajina

UKRAJINA | Základné informácie pre občanov SR

Pridané: 28.02.2022

Celé znenie: Akonáhle bude mesto Hurbanovo mať nové informácie, resp. budeme vedieť aký druh pomoci je potrebný zabezpečiť budeme vás o organizovaní prípadnej zbierky informovať cestou webovej a Facebookovej stránky mesta. Vzhľadom na situáciu určite… Zobraz viac »

100x100 kozmos

Hvezdáreň v Hurbanove má 150 rokov | Článok z časopisu KOZMOS

Pridané: 19.01.2022

V spolupráci s bývalým pracovníkom hvezdárne, Hurbanovčanom, pánom Ladislavom Drugom vám prinášame príspevky z časopisu Kozmos, v ktorých sa venoval 150. výročiu založenia hvezdárne v Hurbanove. Tieto články uverejňujeme pri príležitosti 180. výročia narodenia zakladateľa… Zobraz viac »

100x100 štatistika

Štatistické zisťovanie RÚ

Pridané: 08.12.2021

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2022. Účelom štatistického zisťovania je o. i.… Zobraz viac »

CIZS - ICO_100px

Hľadáme lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast do plánovaného nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Hurbanove

Pridané: 11.02.2021

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo v roku 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2020-58 Prioritná os: 2 Ľahší… Zobraz viac »