Úradná tabuľa

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Informatik, Mesto Hurbanovo
Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Hľadáme aktívnych ľudí – brigádnikov, ktorí majú záujem pomôcť mestu s čistením chodníkov od snehu a poľadovice

Pridané: 09.12.2019

Mesto Hurbanovo s príchodom zimy hľadá aktívnych ľudí, ktorí pomôžu mestu s čistením chodníkov od snehu a poľadovice. S príležitostnými brigádnikmi, ktorí sú ochotní v prípade potreby pomôcť pri čistení chodníkov, Mesto Hurbanovo uzatvorí dohodu,… Zobraz viac »

Hľadáme lekárov poskytujúcich všeobecnú alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť do plánovaného nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Hurbanove

Pridané: 09.12.2019

Ministerstvo Zdravotníctva SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 Prioritná os: 2 Ľahší prístup… Zobraz viac »

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Informatik, Mesto Hurbanovo

Pridané: 07.12.2019

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Informatik: Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo   Komárňanská 91   947 01 Hurbanovo Kontaktná osoba: Silvia Fejesová  … Zobraz viac »

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Pridané: 05.12.2019

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom… Zobraz viac »

Pozvánka na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove |11. december 2019

Pridané: 05.12.2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2019, t. j.… Zobraz viac »

Mestská kompostáreň bude od 9. decembra 2019 dočasne zatvorená

Pridané: 03.12.2019

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 9. decembra 2019 bude mestská kompostáreň dočasne zatvorená.

Príď na Vianočný Beh šampiónov, prekonaj svoje hranice a dobehni do cieľa. Šampiónom sa môže stať každý! | 22. december

Pridané: 03.12.2019

Podobne ako minulý rok aj tento rok po zapálení štvrtej sviečky na našom tradičnom adventnom venci v parku Hliník v Bohatej si spolu zabehneme symbolické štyri kilometre ulicami Bohatej. Príďte spolu s nami takýmto spôsobom… Zobraz viac »

Koncert vokálneho zboru Enthea z Nových Zámkov | Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Hurbanove, 18. december

Pridané: 03.12.2019

Srdečne Vás pozývame na krásny koncert vokálneho zboru z Nových Zámkov ENTHEA ktorý sa uskutoční 18.decembra 2019 o 18:00 hod. v Kostole reformovanej cirkvi v Hurbanove. V úvode vystúpia žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy… Zobraz viac »

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Pracovník riešenia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, Mesto Hurbanovo

Pridané: 02.12.2019

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Pracovník riešenia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam: Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo   Komárňanská 91   947 01 Hurbanovo… Zobraz viac »

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ladislav BACHOREC, nar. 18.12.1949

Pridané: 26.11.2019

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. I. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 26.11.2019… Zobraz viac »

Navštívte Mestskú knižnicu a nájdite na Vianočnej burze kníh nový prírastok do Vašej knižnice | 16.-20. december

Pridané: 22.11.2019

Od 16. do 20. decembra 2019 Vás budeme vrelo očakávať v Mestskej knižnici! Prečo? Lebo bude Vianočná burza kníh :-). Môžete nakúpiť posledné vianočné darčeky – knižky pre svojich blízkych za výborné ceny a zároveň… Zobraz viac »

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov | Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Pridané: 18.11.2019

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s §11 ods (1) písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na… Zobraz viac »