Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Deň otvorených dverí v ZPS Smaragd Hurbanovo | 30. máj

Pridané: 24.05.2018

Zariadenie pre seniorov Smaragd v Hurbanove si dovoľuje srdečne pozvať všetkých záujemcov a občanov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 30. mája 2018 od 09:00 hod. v priestoroch zariadenia. Príďte stráviť príjemné chvíle… Zobraz viac »

Verejný pretek v streľbe spojený so súťažou vo varení guláša | ŠSK Hurbanovo – Martovce

Pridané: 24.05.2018

Športový strelecký klub Hurbanovo Martovce Váš pozýva na Verejný pretek v streľbe na AT 4×15 a OS 80 na strelnicu v Martovciach 26. mája 2018 o 9:00 hod. Sprievodným programom bude súťaž vo varení guláša.… Zobraz viac »

Zodpovedná osoba kontroly postupov pri spracúvaní osobných údajov, poskytovaní informácií a spolupráce s Úradom na ochranu osobných údajov

Pridané: 24.05.2018

GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 začnú platiť vo všetkých členských štátoch EÚ. I keď je nariadenie č. 2016/679 (GDPR) pomerne rozsiahle,… Zobraz viac »

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nám. Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo

Pridané: 18.05.2018

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 5 zákona… Zobraz viac »

Poďakovanie primátora mesta Štúrovo za podporu v projekte Žihadielko.sk

Pridané: 16.05.2018

Primátor mesta Štúrovo poďakoval mestu Hurbanovo a jeho obyvateľom za oficiálnu podporu v súťaži o detské ihrisko v projekte Žihadielko Poďakovanie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Poďakovanie primátora… Zobraz viac »

Africký mor ošípaných- informácie pre chovateľov

Pridané: 11.05.2018

Africký mor a klasický mor ošípaných sú choroby, ktoré podliehajú hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenia s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku… Zobraz viac »

Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2022 (návrh)

Pridané: 10.05.2018

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja… Zobraz viac »

Veľkolepé oslavy „Medzinárodného dňa detí“ s Centrom voľného času | 26. máj

Pridané: 30.04.2018

Centrum voľného času v Hurbanove pozýva všetky deti s rodičmi, starými rodičmi a rodinnými priateľmi na tradičné oslavy Dňa detí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 26. mája 2018 od 10:30 hod. v Ordódyho parku. Zaujímavý… Zobraz viac »

Heineken obsadzuje voľnú pozíciu „Pomocný operátor“ v pivovare. Staňte sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti!

Pridané: 25.04.2018

Chcete mať stabilné zamestnanie s pravidelným príjmom? Staňte sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti, jednotky na trhu a pridajte sa do nášho tímu! NÁPLŇ PRÁCE dodržiavať hygienický režim výroby a čistiace štandardy obsluha jednoduchých strojov (zhrňovač, kartonovačka)… Zobraz viac »

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridané: 25.04.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane… Zobraz viac »

V Hurbanove sa konal už XIII. ročník Degustácie vín. Prinášame Vám vyhodnotenie a fotogalériu z podujatia

Pridané: 12.04.2018

/Hurbanovo, 06. apríl 2018/ V kultúrnom dome v Bohatej sa konal v poradí už XIII. ročník Degustácie vín Hurbanovo. Hodnotenia sa podujali dve 3-členné komisie v zložení: Huluk Ondrej, Szidek Viliam Szabó Tibor a Ing. Krutek Otto,… Zobraz viac »

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) | ŠÚ SR

Pridané: 11.04.2018

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli… Zobraz viac »