Úradná tabuľa

Vyhlásenie voľby nového kontrolóra Mesta Hurbanovo
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v súlade s § 18a ods. 2...
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta (ÚPN) Hurbanovo č. 1/2015 /Návrh VZN/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Vyhlásenie voľby nového kontrolóra Mesta Hurbanovo

Pridané: 28.06.2017

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 376/2017-MZ zo dňa 04.05.2017 vyhlasuje voľbu hlavného… Čítajte ďalej »

73. výročie Slovenského národného povstania si pripomenieme Slávnostným kladením vencov | 28. august 2017

Pridané: 18.08.2017

Oznamujeme obyvateľom Mesta Hurbanovo, že pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania sa dňa 28. augusta 2017 o 14.30 hod. (t.j. pondelok) uskutoční slávnostné kladenie vencov pri pomníku bojovníkov a padlých v II. svetovej vojne… Čítajte ďalej »

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 v Nitrianskom samosprávnom kraji

Pridané: 16.08.2017

Krajina, kde ľudia žijú bez vlastnej kultúrnej identity je iba miestom na mape. Možno ju vymeniť za inú. Kultúrne dedičstvo tvorí základ nášho povedomia o mieste, kde žijeme. Všetci spolu vytvárame obraz Slovenska, ktorý nás… Čítajte ďalej »

Angličtina pre každého s kvalifikovaným lektorom | Centrum voľného času v Hurbanove

Pridané: 16.08.2017

Centrum voľného času v Hurbanove otvára od októbra 2017 Kurz konverzačnej angličtiny, ktorú bude vyučovať kvalifikovaný lektor. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle +421 (0)915 749 714, emaily cvchurbanovo@gmail.com, alebo cez SS na Facebooku. Posledná aktualizácia: 16. augusta… Čítajte ďalej »

Ponuka záujmovej činnosti na školský rok 2017/2018 | Centrum voľného času v Hurbanove

Pridané: 16.08.2017

Centrum voľného času má pre Vás aj tento školský rok pripravenú zaujímavú ponuku záujmovej činnosti. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle +421 (0)915 749 714, emaily cvchurbanovo@gmail.com, alebo cez SS na Facebooku. Posledná aktualizácia: 16.… Čítajte ďalej »

Informácia a upozornenie na výskyt afrického moru ošípaných v okolitých štátoch

Pridané: 16.08.2017

č.s.: 2017/002383/002347.8.2017, Komárno Na základe nepriaznivého vývoja epizootologickej situácie v okolitých štátoch ohľadom afrického moru ošípaných („ďalej len AMO“) Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno („ďalej len RVPS Komárno“) informuje a zároveň upozorňuje na zvýšenú… Čítajte ďalej »

Nové tituly kníh! #3 | Mestská knižnica Hurbanovo

Pridané: 15.08.2017

Milí čitatelia (aj nečitatelia) a návštevníci knižnice! Opäť Vám dávame do pozornosti ďalší výber rôznych nových knižiek v knižnici!   Mestskú knižnicu môžete navštíviť každý pracovný deň v časoch: 09:00 – 11:30 a 12:00 –… Čítajte ďalej »

8. ročník LEČOFESTU spojený s výstavou zeleniny, ovocia, kvetov a zaváranín | 26. august 2017

Pridané: 15.08.2017

OZ Priatelia koní a westernu Hurbanovo – Bohatá a Slovenský zväz záhradkárov Bohatá Vás pozývajú na 8. ročník Lečofestu spojený s výstavou zeleniny, ovocia, kvetov a zaváranín, ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta 2017 v… Čítajte ďalej »

Návšteva delegácie mesta Hurbanovo v Poľskom Węgrowe z príležitosti mestských slávností

Pridané: 11.08.2017

/Poľsko – Węgrow/ Delegácia mesta Hurbanovo na čele s pani primátorkou Mgr. Ildikó Basternák prijala oficiálne pozvanie a reprezentovala mesto Hurbanovo na mestských slávnostiach mesta Węgrow, v rámci ktorých sa rokovalo aj o medzinárodnej situácii,… Čítajte ďalej »

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

Pridané: 09.08.2017

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/2sFPzEM) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov… Čítajte ďalej »