Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Rozvoj Hurbanova aj vďaka dvojročnému grantovému programu | Výsledky

Pridané: 20.05.2024

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko, a.s. a Mestom Hurbanovo podporila v grantovom programe TU SME DOMA 2024-2025 s podtitulom “Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte” 7 verejnoprospešných projektov celkovou sumou… Zobraz viac »

Multifunkčná športová plocha ZŠ Hurbanovo | Odovzdanie projektu | 13. máj 2024 | report

Pridané: 20.05.2024

Mesto Hurbanovo vďaka podpore z Fondu na podporu športu a výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry realizovalo projekt s názvom “Multifunkčná športová plocha ZŠ Hurbanovo”. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán.… Zobraz viac »

Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove (MOaPS Hurbanovo) | report

Pridané: 20.05.2024

Mesto Hurbanovo sa opäť zapojilo do projektu Miestne občianske a preventívne služby v rámci výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán.… Zobraz viac »

Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove

Pridané: 17.05.2024

Hlavný cieľ projektu: Poskytovanie individualizovanej podpory preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a k zlepšeniu občianskeho spolunažívania a podpora vzdelávania a zamestnanosti marginalizovanej rómskej komunity s predpokladom ich dlhodobého uplatnenia na trhu práce aj… Zobraz viac »

Výstava fotografií: Kecskés Miklós | Dunaj | 6. máj 2024

Pridané: 17.05.2024

Dom kultúry Hurbanovo a autor fotografií, Kecskés Miklós, Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 06. júna 2024 o 18:00 v Dome kultúry Hurbanovo (na 1. poschodí). MIESTO: Dom kultúry Hurbanovo (na… Zobraz viac »

Sóska, sültkrumpli | Divadelné predstavenie | 18. máj 2024 – ZRUŠENÉ !!!

Pridané: 17.05.2024

Predstavenie Sóska, sültkrumpli, ktoré sa malo uskutočniť v Dome kultúry Hurbanovo 18. mája 2024 (sobota) je z technických príčin zrušené. Lístky na predstavenie je možné vrátiť každý pracovný deň v čase 08.00-16.00 hod. Za pochopenie… Zobraz viac »

Staň sa hrdinom a zapoj sa do Týždňa dobrovoľníctva v NR kraji

Pridané: 17.05.2024

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií štartuje 16. ročník celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prináša do Nitrianskeho kraja širokú ponuku dobrovoľníckych aktivít. Kampaň sa koná v dňoch od 20. (pondelok)… Zobraz viac »

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov | 27. máj 2024

Pridané: 16.05.2024

Vlastníci poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Bohatá uznaného Rozhodnutím Lesného-úradu v Komárne č. 184/LÚ-KN/1994 zo dňa 8. decembra 1994 (ďalej v texte len “PR Bohatá” alebo „revír”) o výmere presahujúcej 1/3 celkovej výmery PR… Zobraz viac »

Deň matiek | 12. máj 2024 | Report

Pridané: 15.05.2024

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Na Slovensku sa deň matiek oslavuje druhú nedeľu v máji. V tento deň dávajú deti svojím mamám dary, často vlastnoručne vyrobené. Myšlienka medzinárodných a… Zobraz viac »

Výzva na preskúmanie aktuálnosti Územného plánu mesta Hurbanovo 2024

Pridané: 14.05.2024

Územnoplánovacia dokumentácia mesta Hurbanovo bola obstarávaná v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Spracovateľom dokumentácie je spracovateľ Územného plánu mesta AŽ Projekt… Zobraz viac »

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom | 9. máj 2024 | Report

Pridané: 14.05.2024

Dňa 9.mája sa konalo na Námestí M. Konkolyho Thege v Hurbanove pri pomníku padlým hrdinom v II. svetovej vojne spoločné pripomenutie 79. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom. Slávnostného aktu kladenia vencov a uctenia si pamiatky… Zobraz viac »

Bezplatné dlhové poradenstvo

Pridané: 14.05.2024

Letáky SK A4: Letáky SK A4: