Úradná tabuľa

Integrované povolenie pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s.
Mesto Hurbanovo na základe žiadosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného...
Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)
Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Pridané: 15.04.2021

MsVaK Hurbanovo oznamujeme obyvateľom mesta, že dňom 12.4. 2021 sa zahájila oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Novozámocká, Komárňanská a v mestskej časti Zelený Háj. Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť a opatrnosť, ako aj… Zobraz viac »

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Pridané: 07.04.2021

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Celé Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Útvar policajného zboru… Zobraz viac »

Oznam pre čitateľov mestskej knižnice

Pridané: 07.04.2021

Oznamujeme čitateľom, že od 7. apríla 2021 sa opäť otvára mestská knižnica v Dome kultúry Hurbanovo formou okienkového výdaja a vrátenia kníh. Vchod do knižnice je cez hlavný vchod do Domu kultúry. Otváracie hodiny počas… Zobraz viac »

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi na rok 2021

Pridané: 07.04.2021

Jarné obdobie je už tradične spojené so zvýšeným výskytom požiarov suchých porastov a nárastom počtu lesných požiarov. Pri požiaroch v lesnom hospodárstve každoročne vznikajú značné materiálne ale aj ekologické škody. Celé Znenie: Dokument s väčším… Zobraz viac »

Úradné hodiny Mestského úradu Hurbanovo | platné od 7. 4. 2021 do odvolania

Pridané: 07.04.2021

Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom mesta, že Mestský úrad bude pre verejnosť od 7.apríla 2021 otvorený nasledovne: Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. – – – – – – – – – Dokumenty… Zobraz viac »

Vyhlásenie výberového konania Mesta Hurbanovo na prac. pozíciu “Terénny pracovník (TP)”

Pridané: 07.04.2021

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výzva: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Výberové konanie –… Zobraz viac »

Poďakovanie občianskej iniciatíve Hurbanovo (si) pomáha

Pridané: 07.04.2021

V mene zamestnancov Mestského úradu v Hurbanove ďakujeme neformálnej iniciatíve Hurbanovo si pomáha za darovanie 100 ks respirátorov FFP2, ktoré v zastúpení odovzdal Slavomír Kajan primátorovi mesta Hurbanovo. Vážime si, že ste mysleli aj na… Zobraz viac »

GRANTOVÁ VÝZVA Tu sme doma TSD 2021 / zelené projekty – zodpovedne k ľuďom a planéte

Pridané: 06.04.2021

NITRA, 1.4.2021 – Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte.… Zobraz viac »

Samosčítanie obyvateľov 2021 skončilo 31.3.2021

Pridané: 06.04.2021

Do online samosčítania sa zapojilo 86 % obyvateľov a elektronickým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 obyvateľov SR. Štatistický úrad ďakuje všetkým sčítaným obyvateľom za dôveru a ich zodpovedný a proaktívny prístup. Prvenstvo v rámci… Zobraz viac »

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Stavebné práce na predmet zákazky Multifunkčná športová plocha s prekrytím“

Pridané: 31.03.2021

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 29.3.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“. Predmetom zákazky… Zobraz viac »

Ako sa popasovať s kuchynským bioodpadom v domácnosti / NÁVOD PRE BYTOVÉ DOMY

Pridané: 30.03.2021

Na vybraných stanovištiach kontajnerov komunálnych odpadov pri bytových domoch pribudli 120 litrové hnedé nádoby na zber kuchynského bioodpadu označené etiketou „ Biologický odpad“. Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Fotogaléria