Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby EXM v rámci projektu Cultplay park: „Interaktívne multifunkčné ihrisko“
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti externého manažmentu projektu: Cultplay...
Povolenie o odstránení rodinného domu, Pribeta, Hlavná 498 (Verejná vyhláška)
Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3)...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Mesto Hurbanovo získalo dotáciu na rekonštrukciu cvičebného priestoru a náraďovne telocvične ZŠ Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 2

Pridané: 15.03.2018

Mestu Hurbanovo sa v roku 2017 podarilo získať dotáciu v rámci výzvy na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo… Zobraz viac »

Mesto Hurbanovo získalo dotáciu z MV SR na aktivity zamerané na podporu prevencie kriminality, 2018

Pridané: 15.03.2018

Mestu Hurbanovo sa v novembri 2017 podarilo získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 4 000€ na aktivity zamerané na podporovanie prevencie kriminality. Cieľovou skupinou v rámci projektu sú hlavne žiaci a študenti základných… Zobraz viac »

Hurbanovčan Martin France na Paralympiáde 2018 v Pyeong Chang!

Pridané: 14.03.2018

Dávame svetu na známosť, že Hurbanovo je zastúpené aj na Paralympiáde 2018 v ďalekom Pyeong Chang „na druhom konci sveta“! V zjazdových disciplínach tam zo všetkých síl bojuje a reprezentuje Slovensko, ako aj rodné mesto… Zobraz viac »

Slávnostné otvorenie medzinárodnej výstavy Rozálie Darázsovej a Magdalény Serbákovej v chorvátskom meste Lovran

Pridané: 14.03.2018

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorú Mesto Hurbanovo a Obec Lovran podpísali dňa 31. marca 2017, vytvára na medzinárodnej úrovni priestor pre utváranie, rozvíjanie a posilňovanie vzťahov vzájomne príbuzných inštitúcií, organizácií a asociácií, ako aj… Zobraz viac »

Veľkonočné tvorivé dielne s Centrom voľného času v Hurbanove

Pridané: 12.03.2018

Centrum voľného času v Hurbanove v spolupráci so ZO SZZ v Bohatej pozýva deti a rodičov dňa 24.marca 2018 v sobotu od 14:00 hod. do sály Centra voľného času na Veľkonočné tvorivé dielne (pozn. materiál… Zobraz viac »

Bezplatná výstavná príležitosť, kde vek nie je nevýhodou, ale prednosťou | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh

Pridané: 06.03.2018

Vážený podnikateľ, firma, chceli by sme uviesť do Vašej pozornosti bezplatnú výstavnú príležitosť, kde vek nie je nevýhodou, ale prednosťou. Máte už 50 rokov? Vyrábate produkty (napr. vitamíny pre seniorov, zdravé/bio produkty, organické potraviny a… Zobraz viac »

Umelci sa dohodli na partnerskej spolupráci pri realizácii medzinárodných galerijných výstav | Hurbanovo (SR), Lovran (HR)

Pridané: 02.03.2018

/Lovran, február 2018/ Na pozvanie primátora mesta Lovran Bojana Simoniča navštívila v dňoch 3. až 5. februára 2018 delegácia nášho mesta Hurbanova partnerské mesto Lovran. Súčasťou pracovnej cesty bola okrem návštevy galérie Laurus aj účasť… Zobraz viac »

130. výročie úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana – bojovník za práva slovenského národa

Pridané: 22.02.2018

Jozef Ľudovít Miloslav Hurban. Jedna z najvýznamnejších osobností slovenského národa. Veľa sa o ňom pohovorilo a popísalo vlani pri príležitosti 200. výročia narodenia, ale hodno sa k nemu vracať a pripomínať si ho stále, aj… Zobraz viac »

Výzva Štátneho archívu Nitra k spolupráci, s cieľom uchovania jedinečných a cenných informácií o konkrétnych dejinných udalostiach nášho regiónu

Pridané: 22.02.2018

V tomto roku si pripomíname výročie viacerých dôležitých historických udalostí, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky v r. 1918, obrodný proces a vstup vojsk Varšavskej zmluvy v r. 1968 a vznik Slovenskej republiky v r.… Zobraz viac »

SZZ ZO Šurany a Mesto Šurany Vás pozývajú na 9. Požitavskú výstavu vín

Pridané: 20.02.2018

Poslaním a cieľom výstavy je porovnať vína z Požitavia s vínami z iných vinárskych oblastí Slovenska. Úlohou výstavy je tiež zvýšiť odbornú úroveň a možnosť porovnať vína vyrobené záhradkármi a malými vinármi, s vínami profesionálnych… Zobraz viac »

Nitrianska Komunitná nadácia pripravuje aj v roku 2018 pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”

Pridané: 09.02.2018

Nitrianska Komunitná nadácia pripravuje aj v roku 2018 pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”. Jeho cieľom je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova. Program sa snaží aktivizovať ľudí, aby sami identifikovali, čo im… Zobraz viac »

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov | ŠÚ SR

Pridané: 06.02.2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2018. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie… Zobraz viac »