Úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – M. GÚTAI
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť...
Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove
Pozývam členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo na...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Nitrianska Komunitná nadácia pripravuje aj v roku 2019 pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”

Pridané: 19.03.2019

Nitrianska komunitná nadácia pripravuje už 10. pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”. Jeho cieľom je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova. Program sa snaží aktivizovať ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove… Zobraz viac »

Výluka v úseku Chotín – Hurbanovo | Železnice slovenskej republiky

Pridané: 18.03.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 19. až 21. marca 2019, v čase od 8:20 hod. do 13:40 hod., realizovať výlukové práce v úseku Chotín – Hurbanovo. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom… Zobraz viac »

Únia žien v Bohatej slávila Medzinárodný deň žien | Zo života v našom meste

Pridané: 18.03.2019

„Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro i krásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky.“ 8. marec… Zobraz viac »

Obnova hasičskej zbrojnice – II. etapa

Pridané: 18.03.2019

Mesto Hurbanovo sa v rámci druhej Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zapojilo so žiadosťou… Zobraz viac »

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov

Pridané: 06.03.2019

Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva či kroviny a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s… Zobraz viac »

Otváracie hodiny Mestskej kompostárne platné od 9. marca 2019

Pridané: 04.03.2019

Oznamujeme obyvateľom mesta Hurbanovo prevádzkové hodiny mestskej kompostárne platné od 9. marca 2019.   OTVÁRACIA DOBA: Utorok: 09:00 hod.  -  17:00 hod. Sobota: 08:00 hod.  -  16:00 hod.   Otvorené každý utorok a v sobotu.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu drevín

Pridané: 04.03.2019

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci:   OREZU a VÝRUBU DREVÍN   v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.   Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy… Zobraz viac »

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Pridané: 27.02.2019

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Podmienky pre uchádzača: štátny občan Slovenskej republiky vek od 21 rokov bezúhonnosť spoľahlivosť získané úplné stredné vzdelanie… Zobraz viac »

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Zamestnanec úseku služieb Mesta Hurbanovo

Pridané: 20.02.2019

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Zamestnanec úseku služieb Mesta Hurbanovo: Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo   Komárňanská 91   947 01 Hurbanovo Kontaktná… Zobraz viac »

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Referent oddelenia kultúry, Mesto Hurbanovo

Pridané: 20.02.2019

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Referent oddelenia kultúry: Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo   Komárňanská 91   947 01 Hurbanovo Kontaktná osoba: Silvia… Zobraz viac »

Zoznam daňových dlžníkov Mesta Hurbanovo k 31.12.2018

Pridané: 04.02.2019

Mesto Hurbanovo v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “daňový poriadok”) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov. Podľa § 52 ods. 2 písm.… Zobraz viac »

Nový rok sme začali v novom šate! Prinášame Vám krátke zhrnutie a fotogalériu zo VII. Reprezentačného plesu Mesta Hurbanovo

Pridané: 24.01.2019

/Hurbanovo, január 2019/ Hurbanovskú plesovú sezónu už po siedmykrát otvoril Reprezentačný ples konaný pod záštitou primátora mesta, ktorý sa uskutočnil 12. januára 2019 vo veľkej sále miestneho kultúrneho domu. V úvode plesu potešili slová primátora… Zobraz viac »