Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Správa bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo“
Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR...
Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín| žiadateľ: Božena Lacušková
Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Správa bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo“

Pridané: 03.12.2020

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Správa bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo“. Predmetom zákazky je… Zobraz viac »

Vyhlásenie výberového konania MAS “Mikroregión Hurbanovo” na prac. pozíciu “Manažér MAS”

Pridané: 03.12.2020

MAS “Mikroregión Hurbanovo”, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: “Manažér MAS” Výberové konanie na pracovnú pozíciu manažér MAS Hurbanovo bolo zverejnené na portáli www.itsp.sk Výzva: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty… Zobraz viac »

Vedeli by ste povedať koľko lásky sa zmestí do jednej krabice od topánok?

Pridané: 02.12.2020

Do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ sa zapojilo aj Mesto Hurbanovo. Po vyhlásení výzvy sa zamestnanci mestského úradu spojili, zabezpečili krabice od topánok, priniesli a zabalili ich do ozdobného papiera a… Zobraz viac »

Mestský úrad v Hurbanove bude z technických príčin zatvorený 04. decembra 2020 (piatok) od 12:00

Pridané: 02.12.2020

Milí občania, Oznamujeme obyvateľom mesta, že dňa 4.12.2020 t.j. v piatok bude Mestský úrad v Hurbanove z technických príčin zatvorený od 12,00 hod. Stránky sa nebudú vybavovať. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove prijíma uchádzačov do služobného pomeru

Pridané: 01.12.2020

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove, Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Oznámenie:   – – – – – – – – – Dokumenty na stiahnutie: Útvar policajneho… Zobraz viac »

Advent v Hurbanove | 2020

Pridané: 01.12.2020

Aj v tomto roku vytvorili šikovné ruky obrovské adventné vence v Hurbanove a v Bohatej. Jeden môžete obdivovať pri parkovisku kostola sv. Ladislava a druhý pri kostole sv. Anny. Poďakovanie patrí aj dekanovi rímsko –… Zobraz viac »

Mestská kompostáreň bude od 7. decembra 2020, počas trvania zimných mesiacov dočasne zatvorená

Pridané: 27.11.2020

Oznamujeme obyvateľom mesta, že mestská kompostáreň bude od 7. decembra 2020, počas trvania zimných mesiacov dočasne zatvorená. Za porozumenie ďakujeme.

VÝZVA pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pridané: 23.11.2020

Spoločnosť Západoslovenská distribučná,a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva… Zobraz viac »

Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice

Pridané: 18.11.2020

Už 3. rok sa všetci dobrí ľudia spájajú a napĺňajú krabice od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý dostanú, preto vložte do krabice aj… Zobraz viac »

Návrh – Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Pridané: 16.11.2020

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z.… Zobraz viac »

Návrh – Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Pridané: 16.11.2020

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z.… Zobraz viac »

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2021, 2022 a 2023

Pridané: 16.11.2020

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky… Zobraz viac »