Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
130. výročie úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana – bojovník za práva slovenského národa

Pridané: 22.02.2018

Jozef Ľudovít Miloslav Hurban. Jedna z najvýznamnejších osobností slovenského národa. Veľa sa o ňom pohovorilo a popísalo vlani pri príležitosti 200. výročia narodenia, ale hodno sa k nemu vracať a pripomínať si ho stále, aj… Zobraz viac »

Výzva Štátneho archívu Nitra k spolupráci, s cieľom uchovania jedinečných a cenných informácií o konkrétnych dejinných udalostiach nášho regiónu

Pridané: 22.02.2018

V tomto roku si pripomíname výročie viacerých dôležitých historických udalostí, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky v r. 1918, obrodný proces a vstup vojsk Varšavskej zmluvy v r. 1968 a vznik Slovenskej republiky v r.… Zobraz viac »

SZZ ZO Šurany a Mesto Šurany Vás pozývajú na 9. Požitavskú výstavu vín

Pridané: 20.02.2018

Poslaním a cieľom výstavy je porovnať vína z Požitavia s vínami z iných vinárskych oblastí Slovenska. Úlohou výstavy je tiež zvýšiť odbornú úroveň a možnosť porovnať vína vyrobené záhradkármi a malými vinármi, s vínami profesionálnych… Zobraz viac »

Infekčná anémia koní – informácia pre chovateľov koní

Pridané: 16.02.2018

Sp. značka: 2018/000407/00058 14.02.2018   Komárno   Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej RVPS) Komárno na základe informácie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. 371b/18-225 zo dňa 13.2.2018 Vám oznamuje, že 12.2.2018 bolo… Zobraz viac »

Pozývame Vás na muzikál “Made in Hungaria” od Fenyő Miklós a Tasnádi Istvány | 11. marec 2018

Pridané: 12.02.2018

Dňa 11.03.2018 o 17:00 hod. Vás pozývame do priestorov kultúrneho domu, kde sa bude konať maďarský muzikál Made in Hungária. Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť v kultúrnom dome (kancelária č.12). Viac informácií získate na… Zobraz viac »

Nitrianska Komunitná nadácia pripravuje aj v roku 2018 pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”

Pridané: 09.02.2018

Nitrianska Komunitná nadácia pripravuje aj v roku 2018 pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”. Jeho cieľom je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova. Program sa snaží aktivizovať ľudí, aby sami identifikovali, čo im… Zobraz viac »

Aktualizácia | zihadielko.sk – hlasovanie o nové detské ihrisko v našom meste práve začalo!

Pridané: 08.02.2018

Vážení občania,aktualizácia Mnohí obyvatelia mesta Hurbanovo na svojom facebookovom profile pri zhodnotení priebežných výsledkov súťaže „Žihadielko“ vyjadrili názor, že sa rozhodli svojím hlasom podporiť mesto Štúrovo. Túto skutočnosť si všimli aj štúrovčania, oslovil nás primátor… Zobraz viac »

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov | ŠÚ SR

Pridané: 06.02.2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2018. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie… Zobraz viac »

Návšteva regionálnej televízie u primátorky Mesta Hurbanovo – zhodnotenie roka 2017

Pridané: 01.02.2018

Regionálna televízia Nová Zámky navštívila úrad primátorky Mesta Hurbanovo, aby spolu zbilancovali výsledky vynaloženej práce za rok 2017. Navštívte náš YouTube kanál a majte archív vysielania mestskej televízie v celom rozsahu na dosah ruky, 24… Zobraz viac »

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu drevín

Pridané: 24.01.2018

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci:   OREZU a VÝRUBU DREVÍN   v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.   Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy… Zobraz viac »

Plesovú sezónu už po šiestykrát otvoril Reprezentačný ples Mesta Hurbanovo

Pridané: 18.01.2018

/Hurbanovo, január 2018/ Amélia bol názov otváracej tanečnej kreácie, ktorú predviedli tanečníci z tanečnej školy Dance 4 You na úvod 6. Reprezentačného plesu mesta Hurbanovo, ktorý sa uskutočnil 13. januára v miestom Kultúrnom dome. Po… Zobraz viac »

Reštaurovanie Stĺpu sv. Jána Nepomuckého v mestskej časti Bohatá

Pridané: 12.01.2018

Názov projektu Stĺp sv. Jána Nepomuckého Evidenčné číslo zmluvy s MK SR: MK-3320/2017/1.1 Poskytovateľ dotácie (95%): Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Spolufinancovanie: min. 5% Výška poskytnutej dotácie: 5.000,- Eur Celkové náklady na reštaurovanie: 6.000,- Eur    … Zobraz viac »