Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Upozornenie pre seniorov! POZOR NA PODVODNÍKOV

Pridané: 19.01.2022

Vážení občania, v poslednom období bol zo strany polície zaznamenaný markantný nárast trestnej činnosti vo forme pokusov podvodov spáchaných na senioroch. Vo všetkých prípadoch boli seniori telefonicky kontaktovaní osobami, ktoré od nich žiadali finančnú hotovosť… Zobraz viac »

Komárňanské FOTO spektrum 2022

Pridané: 19.01.2022

Regionálne osvetové stredisko v Komárne po roku opäť pripravuje Komárňanské FOTO Spektrum 2022, ktoré je okresným kolom 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022. Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii… Zobraz viac »

Dobrovoľníci v akcii

Pridané: 19.01.2022

Mnohí, ktorí prechádzate okolo Novej Trstenej si všímate stav vedľa cestnej komunikácie. Niektorí prejdú okolo bez povšimnutia, iným nie je jedno, nie sú ľahostajní a snažia sa urobiť niečo, čo by mohlo zlepšiť stav tohto… Zobraz viac »

Pozvánka na stretnutie s názvom “Budeme mať doma prváka”

Pridané: 19.01.2022

Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Hurbanove pozýva rodičov budúcich prvákov na stretnutie na tému: „BUDEME MAŤ DOMA PRVÁKA.“ Plagát:

Hvezdáreň v Hurbanove má 150 rokov | Článok z časopisu KOZMOS

Pridané: 19.01.2022

V spolupráci s bývalým pracovníkom hvezdárne, Hurbanovčanom, pánom Ladislavom Drugom vám prinášame príspevky z časopisu Kozmos, v ktorých sa venoval 150. výročiu založenia hvezdárne v Hurbanove. Tieto články uverejňujeme pri príležitosti 180. výročia narodenia zakladateľa… Zobraz viac »

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“

Pridané: 12.01.2022

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 12.1.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu… Zobraz viac »

Štatistika obyvateľov mesta Hurbanovo za rok 2021

Pridané: 10.01.2022

Začiatkom roku bilancujeme a hodnotíme rok predchádzajúci, rok ktorý uzatvárame. Na základe údajov z matričného úradu vám prinášame nasledovné štatistické údaje. V roku 2021 sa v meste Hurbanovo narodilo 68 detí, čo je o 8… Zobraz viac »

Mesto Hurbanovo upozorňuje daňovníkov, u ktorých nastali v roku 2021 zmeny, na povinnosť podania daňového priznania k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022

Pridané: 10.01.2022

Mesto Hurbanovo ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, u ktorých nastali v roku 2020 zmeny vo vlastníctve… Zobraz viac »

Šťastný rok 2022

Pridané: 05.01.2022

Hovorí sa, že kominár nosí šťastie. Pôvodne poctivou prácou zabránil požiarom alebo inému nešťastiu. Je to tradícia, ku ktorej sa neskôr pridala štipka mytológie. Ak na ulici stretneme kominára, tak hneď chytíme gombík a niečo… Zobraz viac »

Kalendár zvozu tuhého komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2022

Pridané: 03.01.2022

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2021, ktorý je platný od 01.01.2022 do 30.6.2022. Kalendár zvovu SK_HU: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na… Zobraz viac »

Novoročný príhovor primátora mesta Hurbanovo | PF 2022

Pridané: 01.01.2022

Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Zmeny v nakladaní s odpadmi od 01. januára 2022

Pridané: 29.12.2021

Od 01. januára vstupuje do účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie Mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 146. K zmenám dochádza predovšetkým z dôvodu, že Mesto Hurbanovo bude zabezpečovať zber, prepravu, zhodnotenie… Zobraz viac »