Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín| žiadateľ: Ing. Ľudovít Pastorek a Veronika Pastoreková
Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo...
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže | 19.04. 2021
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Prieskum záujmu o očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami

Pridané: 16.04.2021

Nitriansky samosprávny kraj realizuje predbežný prieskum týkajúci sa záujmu občanov nášho kraja vo veci predpokladaného počtu imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa z dôvodu svojho zdravotného stavu nevedia dostaviť na očkovanie… Zobraz viac »

Obyvatelia v boji s čiernymi skládkami

Pridané: 16.04.2021

Vážení občania, ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajné prostredie v ktorom žijú, trávia svoj voľný čas, relaxujú, či sa len voľne prizerajú prebúdzajúcej sa prírode, a ktorí ochotne priložia ruku k dielu a postarajú sa… Zobraz viac »

ARRIVA | Prímestská autobusová doprava bude premávať v školskom režime

Pridané: 16.04.2021

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja odo dňa 19. apríla 2021 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava premávať v školskom režime v zmysle platných cestovných poriadkov. Ďalšie informácie budú priebežne aktualizované na… Zobraz viac »

DOTAZNÍK: Prieskum záujmu občanov o kúpu pozemkov na bývanie 2021

Pridané: 16.04.2021

V prípade, že si plánujete zabezpečiť bývanie v našom meste, uvítame, ak prejavíte záujem vyplnením dotazníka, s cieľom účelnejšieho plánovania výstavby v meste Hurbanovo. Mesto Hurbanovo v rámci zámeru prípravy riešenia bytovej otázky zisťuje priebežný… Zobraz viac »

Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Pridané: 15.04.2021

MsVaK Hurbanovo oznamujeme obyvateľom mesta, že dňom 12.4. 2021 sa zahájila oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Novozámocká, Komárňanská a v mestskej časti Zelený Háj. Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť a opatrnosť, ako aj… Zobraz viac »

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Pridané: 07.04.2021

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Celé Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Útvar policajného zboru… Zobraz viac »

Oznam pre čitateľov mestskej knižnice

Pridané: 07.04.2021

Oznamujeme čitateľom, že od 7. apríla 2021 sa opäť otvára mestská knižnica v Dome kultúry Hurbanovo formou okienkového výdaja a vrátenia kníh. Vchod do knižnice je cez hlavný vchod do Domu kultúry. Otváracie hodiny počas… Zobraz viac »

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi na rok 2021

Pridané: 07.04.2021

Jarné obdobie je už tradične spojené so zvýšeným výskytom požiarov suchých porastov a nárastom počtu lesných požiarov. Pri požiaroch v lesnom hospodárstve každoročne vznikajú značné materiálne ale aj ekologické škody. Celé Znenie: Dokument s väčším… Zobraz viac »

Úradné hodiny Mestského úradu Hurbanovo | platné od 7. 4. 2021 do odvolania

Pridané: 07.04.2021

Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom mesta, že Mestský úrad bude pre verejnosť od 7.apríla 2021 otvorený nasledovne: Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. – – – – – – – – – Dokumenty… Zobraz viac »

Vyhlásenie výberového konania Mesta Hurbanovo na prac. pozíciu “Terénny pracovník (TP)”

Pridané: 07.04.2021

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výzva: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Výberové konanie –… Zobraz viac »

Poďakovanie občianskej iniciatíve Hurbanovo (si) pomáha

Pridané: 07.04.2021

V mene zamestnancov Mestského úradu v Hurbanove ďakujeme neformálnej iniciatíve Hurbanovo si pomáha za darovanie 100 ks respirátorov FFP2, ktoré v zastúpení odovzdal Slavomír Kajan primátorovi mesta Hurbanovo. Vážime si, že ste mysleli aj na… Zobraz viac »

GRANTOVÁ VÝZVA Tu sme doma TSD 2021 / zelené projekty – zodpovedne k ľuďom a planéte

Pridané: 06.04.2021

NITRA, 1.4.2021 – Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte.… Zobraz viac »