Úradná tabuľa

Usmernenie k zúčtovaniu dotácií z rozpočtu mesta – za rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove, podľa § 6 a § 11 ods....
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Usmernenie k zúčtovaniu dotácií z rozpočtu mesta – za rok 2018

Pridané: 18.01.2019

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj § 7 ods. 4 zákona NR… Zobraz viac »

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019

Pridané: 18.01.2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky. Deň konania volieb určil na sobotu 16. marca 2019. Informovala o tom národná rada na svojej internetovej stránke. Vo vyhlásení určil Andrej Danko… Zobraz viac »

Zihadielko.sk – Hlasovanie o nové detské ihrisko žihadielko už začalo! Letíš s nami hlasovať aj ty?

Pridané: 11.01.2019

Vážení občania,aktualizácia Mnohí obyvatelia mesta Hurbanovo na svojom facebookovom profile pri zhodnotení priebežných výsledkov súťaže „Žihadielko“ vyjadrili názor, že sa rozhodli svojím hlasom podporiť mesto Štúrovo. Túto skutočnosť si všimli aj štúrovčania, oslovil nás primátor… Zobraz viac »

Karneval plný smiechu a zábavy – veľký detský karneval 2019 | 3. február

Pridané: 09.01.2019

Centrum voľného času v Hurbanove pozýva všetky deti a rodičov na tradičný karneval CVČ, ktorý sa uskutoční dňa 3. februára 2019, t.j. v nedeľu o 15:00 hodine v sále KD Hurbanovo. Čaká Vás smiech, pesničky,… Zobraz viac »

Mesto Hurbanovo vyzýva daňovníkov, u ktorých nastali v roku 2018 zmeny, na podanie daňového priznania do 31. januára 2019

Pridané: 07.01.2019

Mesto Hurbanovo ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, u ktorých nastali v roku 2018 zmeny vo vlastníctve… Zobraz viac »

Obnova hasičskej zbrojnice – I. etapa

Pridané: 21.12.2018

Mestu Hurbanovo sa v máji 2018 podarilo získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR na projektu s názvom „Obnova hasičskej zbrojnice – I. etapa“ vo výške 30 000 €. Z poskytnutej dotácie bola realizovaná obnova strechy… Zobraz viac »

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2019

Pridané: 19.12.2018

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložie na I. polrok 2019, ktorý je platný od 01.01.2019 do 31.06.2019. Harmonogram zberu TKO platný pre rodinné domy bol publikovaný v článku https://www.hurbanovo.sk/harmonogram-zberu-tko-rodinne-domy-jun-2017/. Dokumenty… Zobraz viac »

Slávnostné, 1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hurbanovo pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022

Pridané: 13.12.2018

1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva [2018-2022]: Mgr. Štefan Pupák, Ctibor Melich, Marián Botoš, Jozef Doležaj, RNDr. Mária Hamranová, Mgr. Peter Závodský, JUDr. Miroslav Rusňák, PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková, Mgr. Ľuboš Tužinčin, František Schvarcz, Eduard Ševčík,… Zobraz viac »

Upozorňujeme občanov, aby aj v predvianočnom období venovali zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam a finančnej hotovosti

Pridané: 10.12.2018

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne z dôvodu predchádzania protiprávneho konania, ku ktorému dochádza vo zvýšenej miere počas predvianočných nákupov, uverejňuje nasledovné informácie: K vreckovým krádežiam a krádežiam osobných vecí počas nákupov dochádza v tomto… Zobraz viac »

Mestská kompostáreň bude od 12. decembra 2018 dočasne zatvorená

Pridané: 05.12.2018

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 12. decembra 2018 bude mestská kompostáreň dočasne zatvorená.

K volebným výsledok v našom meste sa vyjadril aj starosta partnerského mesta Žlutice z Českej republiky

Pridané: 15.11.2018

K volebným výsledok v našom meste sa vyjadril aj starosta partnerského mesta Žlutice (ČR) Mgr. Bc. Václav Slavík. Prinášame Vám jeho komentár. “ V našem partnerském městě Hurbanovo proběhla v minulém týdnu přímá volba primátora… Zobraz viac »

Oslavy 100. výročia vzniku Československej republiky v jednom z našich partnerských miest Žlutice (ČR) | REGIONZÁPAD.CZ

Pridané: 14.11.2018

Oslavy sto let výročí republiky se uskutečnily také ve Žluticích na Karlovarsku. V sobotu 27. října se na křižovatce před kostelem konalo vysazení Stromu svobody za účasti vedení města, delegace z partnerského slovenského města Hurbanovo… Zobraz viac »