Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Hurbanovský Beh šampiónov vás pozýva na projekciu filmu -”Kroky na hrane” s následnou besedou s režisérom a ultrabežcami | 23. október, KD Hurbanovo

Pridané: 15.10.2018

Šesť ultrabežcov oživilo autentický príbeh z Druhej svetovej vojny dlhým behom po trase úteku. 21. apríla 2017 sa skoro ráno s východom slnka rozbehli na cestu. Bežali po stopách Vrbu a Wetzlera 170 kilometrov z… Zobraz viac »

Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu alebo násilia | OZ Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia

Pridané: 10.10.2018

Domáce násilie je závažným a pálčivým sociálno-patologickým problémom dnešnej spoločnosti. Podľa štatistík Európskej komisie sa trestná činnosť dotýka až štvrtiny obyvateľov EÚ. Obete, v mnohých prípadoch, nemajú možnosť zastaviť agresiu a zmeniť situáciu v ktorej… Zobraz viac »

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Hurbanovo 2018

Pridané: 25.09.2018

Mesto Hurbanovo uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:… Zobraz viac »

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 2018

Pridané: 25.09.2018

Mesto Hurbanovo uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do… Zobraz viac »

Delegácia Mesta Hurbanovo navštívila pri príležitosti mestských slávnostní Mesto Węgrow | august 2018

Pridané: 24.08.2018

V roku, keď Poľsko oslavuje 100. výročie získania nezávislosti, mestské oslavy mali výnimočný nádych. 8. august 1944 je jedným z dôležitých dátumov bohatej histórie Węgrowa. V ten deň príslušníci Národnej Armády pod vedením majora „Wolského“… Zobraz viac »

Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2022

Pridané: 21.08.2018

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja… Zobraz viac »

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na 10. november 2018

Pridané: 10.07.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb určil na sobotu 10. novembra 2018. Informovala o tom národná rada na svojej internetovej stránke. Vo vyhlásení určil Andrej… Zobraz viac »

Aj Hurbanovo bude mať tematický park: Odkazovať bude na banský objekt v Maďarsku

Pridané: 10.07.2018

V Hurbanove vyrastie nový interaktívny tematický park. Bude replikou banského ťažobného objektu typického pre obec Kisbér v Maďarsku. Výstavba parku v Hurbanove je súčasťou projektu s názvom Cultplay, v rámci ktorého sa na Slovensku i… Zobraz viac »

Prehľad kompetencií miestnej samosprávy

Pridané: 29.06.2018

Agenda miestnych samospráv je veľmi široká a zastrešuje výkon rôznorodých aktivít vo vzťahu k obyvateľom, svojim príspevkovým a rozpočtovým organizáciám ako aj tretím subjektom. Predkladaný nástroj pre samosprávy predstavuje základný komunikačný prvok, ktorý v štruktúrovanej… Zobraz viac »

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na II. polrok 2018

Pridané: 27.06.2018

Dokumenty na stiahnutie: Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek II. polrok 2018 [194kB, .PDF]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridané: 16.06.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane… Zobraz viac »

CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

Pridané: 29.05.2018

Názov projektu CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva Operačný program: INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 1 – Príroda a kultúra Špecifický cieľ: 1.1… Zobraz viac »