Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – žiadateľka Margita Kováčová
Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo...
Dodatok k Povereniu zástupkyne primátora Mesta Hurbanovo RNDr. Márie Hamranovej zo dňa 31.12.2018
Primátor Mesta Hurbanovo Mgr. Peter Závodský v súlade s § 13b,...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Rozhodnutie darovať 2% z daní je na každom z nás

Pridané: 20.03.2019

Blíži sa čas daňového priznania a návštev daňového úradu. Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Aktuálny zoznam zverejňuje Komora notárov na svojej internetovej… Zobraz viac »

Mestská knižnica v Hurbanove sa rozrástla o nové tituly

Pridané: 20.03.2019

Mesto Hurbanovo získalo vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 dotáciu na nákup knižných titulov v maďarskom jazyku (jazyku národnostnej menšiny). Získaná dotácia predstavovala sumu 1 000,- € a výška spolufinancovania bola… Zobraz viac »

Nitrianska Komunitná nadácia pripravuje aj v roku 2019 pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”

Pridané: 19.03.2019

Nitrianska komunitná nadácia pripravuje už 10. pokračovanie úspešného grantového programu “Tu sme doma”. Jeho cieľom je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova. Program sa snaží aktivizovať ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove… Zobraz viac »

Únia žien v Bohatej slávila Medzinárodný deň žien | Zo života v našom meste

Pridané: 18.03.2019

„Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro i krásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky.“ 8. marec… Zobraz viac »

Obnova hasičskej zbrojnice – II. etapa

Pridané: 18.03.2019

Mesto Hurbanovo sa v rámci druhej Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zapojilo so žiadosťou… Zobraz viac »

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov

Pridané: 06.03.2019

Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva či kroviny a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s… Zobraz viac »

Otváracie hodiny Mestskej kompostárne platné od 9. marca 2019

Pridané: 04.03.2019

Oznamujeme obyvateľom mesta Hurbanovo prevádzkové hodiny mestskej kompostárne platné od 9. marca 2019.   OTVÁRACIA DOBA: Utorok: 09:00 hod.  -  17:00 hod. Sobota: 08:00 hod.  -  16:00 hod.   Otvorené každý utorok a v sobotu.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu drevín

Pridané: 04.03.2019

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci:   OREZU a VÝRUBU DREVÍN   v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.   Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy… Zobraz viac »

Zoznam daňových dlžníkov Mesta Hurbanovo k 31.12.2018

Pridané: 04.02.2019

Mesto Hurbanovo v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “daňový poriadok”) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov. Podľa § 52 ods. 2 písm.… Zobraz viac »

Nový rok sme začali v novom šate! Prinášame Vám krátke zhrnutie a fotogalériu zo VII. Reprezentačného plesu Mesta Hurbanovo

Pridané: 24.01.2019

/Hurbanovo, január 2019/ Hurbanovskú plesovú sezónu už po siedmykrát otvoril Reprezentačný ples konaný pod záštitou primátora mesta, ktorý sa uskutočnil 12. januára 2019 vo veľkej sále miestneho kultúrneho domu. V úvode plesu potešili slová primátora… Zobraz viac »

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019

Pridané: 18.01.2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky. Deň konania volieb určil na sobotu 16. marca 2019. Informovala o tom národná rada na svojej internetovej stránke. Vo vyhlásení určil Andrej Danko… Zobraz viac »

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2019

Pridané: 19.12.2018

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložie na I. polrok 2019, ktorý je platný od 01.01.2019 do 31.06.2019. Harmonogram zberu TKO platný pre rodinné domy bol publikovaný v článku https://www.hurbanovo.sk/harmonogram-zberu-tko-rodinne-domy-jun-2017/. Dokumenty… Zobraz viac »