Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Navštívte Mestskú knižnicu a nájdite na Vianočnej burze kníh nový prírastok do Vašej knižnice | 16.-20. december

Pridané: 22.11.2019

Od 16. do 20. decembra 2019 Vás budeme vrelo očakávať v Mestskej knižnici! Prečo? Lebo bude Vianočná burza kníh :-). Môžete nakúpiť posledné vianočné darčeky – knižky pre svojich blízkych za výborné ceny a zároveň… Zobraz viac »

Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Pridané: 21.11.2019

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania maj uloženú zásielku na Mestskom… Zobraz viac »

Mesto Hurbanovo plánuje predložiť projektový zámer na rekonštrukciu objektu bývalého mestského zdravotného strediska a vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti CIZS

Pridané: 20.11.2019

Ministerstvo Zdravotníctva SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 Prioritná os: 2 Ľahší prístup… Zobraz viac »

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov | Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Pridané: 18.11.2019

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s §11 ods (1) písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na… Zobraz viac »

Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Pridané: 07.11.2019

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania maj uloženú zásielku na Mestskom… Zobraz viac »

Výsledky prieskumu záujmu o riešenie otázky bývania v našom meste | nájomné bývanie vs. individuálna výstavba

Pridané: 29.10.2019

Mesto Hurbanovo v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 a v súlade s Územným plánom mesta Hurbanovo, v rámci zámeru prípravy riešenia bytovej otázky, pripravilo pre obyvateľov mesta dotazníkový… Zobraz viac »

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove

Pridané: 29.10.2019

Mesto Hurbanovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcievedúceho Správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove miesto výkonu… Zobraz viac »

Výzva pre spoločenské, kultúrne a športové organizácie, kluby, združenia, ako aj školy a školské zariadenia v meste Hurbanovo

Pridané: 25.10.2019

Na základe poverenia viceprimátorky mesta Hurbanovo RNDr. Márie Hamranovej vyzývame všetky spoločenské, kultúrne a športové organizácie, kluby, združenia, ako aj školy a školské zariadenia v meste Hurbanovo o zaslanie predbežného harmonogramu akcií a podujatí plánovaných… Zobraz viac »

Otváracie hodiny Mestskej kompostárne platné od 1. novembra 2019

Pridané: 24.10.2019

Oznamujeme obyvateľom mesta Hurbanovo prevádzkové hodiny mestskej kompostárne platné od 1. novembra 2019.   OTVÁRACIA DOBA: Utorok: 08:00 hod.  -  16:00 hod. Sobota: 08:00 hod.  -  16:00 hod.   Otvorené každý utorok a v sobotu!

Na uliciach Hroznová a Hviezdoslavova prebiehajú od 15. októbra stavebné práce, dbajte na zvýšenú pozornosť!

Pridané: 16.10.2019

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 15. októbra 2019 sa začne realizovať rozšírenie vodovodnej siete na uliciach: Hroznová Hviezdoslavova Z uvedeného dôvodu budú čiastočné obmedzenia na daných miestnych komunikáciách a chodníkoch. Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť.

September bol v Hurbanove naozaj bezpečný! V základnej škole sa konal ďalší z úspešných ročníkov dopravno – bezpečnostného podujatia „Na kolesách bezpečne“

Pridané: 11.10.2019

Podujatie „Na kolesách bezpečne“ sa začínalo jazdou cyklistov rozdelených na dve skupiny po uliciach Hurbanova, ktorí boli sprevádzaní motorizovanou mestskou a štátnou políciou na policajných vozidlách a motocykloch. Po príchode cyklistov do areálu základnej školy… Zobraz viac »

V Materskej škole Nový diel v Hurbanove sa Pod názvom „Cesta nie je ihrisko“ odovzdával ďalší z jej úspešných projektov

Pridané: 10.10.2019

Projekt „Cesta nie je ihrisko“ sa realizoval v rámci grantovej výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma, finančne podporenej firmou Heineken Slovensko a.s.. Slávnostného prestrihnutia pásky a odovzdania projektu do užívania deťom v Materskej škole… Zobraz viac »