Úradná tabuľa

Pozvánka na 12. zasadnutie Komisie verejného poriadku a dopravy
Mgr Peter Závodský, predseda Komisie verejného poriadku a dopravy pri Mestskom...
Pozvánka na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 27. júla 2017
Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Pozvánka na 12. zasadnutie Komisie verejného poriadku a dopravy

Pridané: 20.07.2017

Mgr Peter Závodský, predseda Komisie verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove. V Hurbanove, 19.07.2017.   Pozývam Vás na 12. zasadnutie Komisie verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, ktoré sa… Čítajte ďalej »

Pozvánka na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 27. júla 2017

Pridané: 20.07.2017

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2017 (štvrtok) od… Čítajte ďalej »

Zber použitého kuchynského odpadu v areáli Úseku služieb na Komárňanskej č. 69

Pridané: 18.07.2017

Oznamujeme obyvateľom Mesta Hurbanovo, že v areáli Úseku služieb na Komárňanskej č. 69 je umiestnený kontajner – zberná nádoba na použitý kuchynský olej. Použitý kuchynský olej sa nesmie vylievať do kanalizácie, ale veľa domácností o… Čítajte ďalej »

Zber použitých textílií, odevov a obuvi v areáli Mestského zdravotného strediska na Komárňanskej č. 104

Pridané: 18.07.2017

Oznamujeme obyvateľom Mesta Hurbanovo, že v areáli Mestského zdravotného strediska na Komárňanskej č. 104 sú umiestnené dva kontajnery na zber použitých textílií, odevov a obuvi. Kontajnery budú slúžiť na humanitárnu zbierku pre občianske združenie HUMANA… Čítajte ďalej »

Bohatské hodové slávnosti | 22.-23. júla 2017

Pridané: 17.07.2017

Mesto Hurbanovo a Občianske združenie Mládeže Vás srdečne pozývajú na Bohatské hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia 22. a 23. júla 2017. Miesto:    areál ľadovej plochy a priľahlé parkovisko Čas:    od 15:30 hod. Program:… Čítajte ďalej »

Vyhlásenie voľby nového kontrolóra Mesta Hurbanovo

Pridané: 28.06.2017

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 376/2017-MZ zo dňa 04.05.2017 vyhlasuje voľbu hlavného… Čítajte ďalej »

V Hurbanove to tento víkend žilo / HKD2017 #fotogaleria #clanok

Pridané: 27.06.2017

V Hurbanove to tento víkend žilo 23.-25. jún 2017 | Už po trinásty krát sa obyvatelia mesta Hurbanovo, jeho mestských častí a blízkeho okolia stretli na výročných Kultúrnych dňoch mesta Hurbanovo, kde si pod záštitou… Čítajte ďalej »

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek II. polrok 2017

Pridané: 20.06.2017

Dokumenty na stiahnutie: Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek II. polrok 2017 [194kB, .PDF] Posledná aktualizácia: 20. júna 2017, 08:00 hod. | Web@Social Media Administrator

Obchodná verejná súťaž – predaj nehnuteľného majetku v priemyselnom parku

Pridané: 15.06.2017

Mesto Hurbanovo vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a… Čítajte ďalej »

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko podporí v roku 2017 ďalších 12 verejnoprospešných projektov sumou spolu 30 000 €

Pridané: 13.06.2017

Kultúra, zdravie, šport aj sociálna oblasť Grantový program je zameraný na podporu aktívnych občanov a ich neziskových verejnoprospešných projektov v Hurbanove a blízkom okolí. Grantová komisia sa z 18 prihlásených projektov rozhodla podporiť 12, ktoré spolu získajú sumu 30 000… Čítajte ďalej »