Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín | žiadateľ: RNDr. Anna Ráczová
Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Študentská kvapka krvi 2021

Pridané: 25.10.2021

„Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom“. Tento rok sa Slovenský Červený kríž inšpiroval slovami piesne od Zuzany Smatanovej a vyzýva k darovaniu krvi. Študentská kvapka krvi začala 18. októbra a končí 19. novembra… Zobraz viac »

Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Hurbanovo na štátnej ceste I/64

Pridané: 25.10.2021

Na základe vypracovaného projektu sa samotná realizácia vybudovania osvetlenia prechodov pre chodcov v meste realizovala v mesiacoch jún – august 2021 s kolaudačným rozhodnutím z 15. 10.2021, kedy bolo dielo odovzdané do užívania. Predmetom projektu… Zobraz viac »

Sviatok všetkých svätých | Upozornenia, rady a odporúčania mestskej polície

Pridané: 25.10.2021

Aby nadchádzajúce smútočné obdobie nebolo pre niektorých ešte smutnejšie žiadame všetkých o vzájomnú ohľaduplnosť, toleranciu a rešpektovanie pravidiel bezpečnosti. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Oznam o zrušení Pošty 3

Pridané: 25.10.2021

S poľutovaním vás informujeme, že v rámci optimalizácie poštových služieb Slovenská pošta a.s. rozhodla o ukončení činnosti prevádzky Pošta Hurbanovo 3 na adrese Školská ul. 2, Hurbanovo časť Bohatá, ku dňu 01.12.2021. Celé znenie: Dokument… Zobraz viac »

Kompostáreň | Zmena otváracích hodín

Pridané: 21.10.2021

Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu skoršieho stmievania a prechodu z letného času na zimný čas sa otváracie hodiny v mestskej kompostárni od utorka 26.10.2021 posúvajú o hodinu skôr t.j. v utorky bude kompostáreň otvorená v… Zobraz viac »

Jesenné upratovanie 2021 | od 25.10.2021 do 04.11.2021

Pridané: 20.10.2021

Mesto Hurbanovo oznamuje všetkým občanom, že v období od 25.10.2021 do 04.11.2021 bude prebiehať v meste Hurbanovo jesenné upratovanie biologického odpadu, v rámci ktorého bude realizovaný zber rastlinného odpadu zo záhrad. Celé Znenie: Dokument s… Zobraz viac »

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády“

Pridané: 19.10.2021

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 19.10.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády“.… Zobraz viac »

Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 26. Október 2021

Pridané: 19.10.2021

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2021 (t.j. utorok)… Zobraz viac »

Darčekové poukazy pre dôchodcov

Pridané: 18.10.2021

Vážení seniori. Nezabúdame na Vás, ste našou oporou, múdrosťou a vzorom. Hľadíme na Vás s úctou a vďakou. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Mestský úrad Hurbanovo bude pre seniorov ktorí v roku 2021 dovŕšili… Zobraz viac »

Evidencia zberných nádob RFID čipmi

Pridané: 18.10.2021

Oznamujeme obyvateľom mesta, že v období od 18.10. do 22.10.2021 a od 02.11. do 05.11.2021 bude v zástavbe rodinných domov prebiehať elektronická evidencia zberných nádob na komunálny odpad. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste… Zobraz viac »

Novým členom siene slávy hurbanovského futbalu je od 10. októbra 2021 – FRANTIŠEK DUBA

Pridané: 18.10.2021

Z rúk viceprezidenta MŠK Hurbanovo Romana Vozárika, si prevzal symbolický dres ostrostrelec z éry slávneho Agra, ktorý naháňal strach brankárom takých futbalových velikánov ako Slovan Bratislava, Spartak Trnava alebo VSS Košice. Rodák z Veľkej Mače… Zobraz viac »

Verejná vyhláška Č.j.:1066_13460_2021 | Zmeny a doplnky územného plánu mesta Hurbanovo č. 1_2021

Pridané: 14.10.2021

Mesto Hurbanovo Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začalo dňom 14.10.2021 prerokovávať Zmeny a doplnky územného… Zobraz viac »