Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Mesto Hurbanovo vyzýva daňovníkov, u ktorých nastali v roku 2019 zmeny, na podanie daňového priznania do 31. januára 2020

Pridané: 17.01.2020

Mesto Hurbanovo ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, u ktorých nastali v roku 2019 zmeny vo vlastníctve… Zobraz viac »

Zihadielko.sk – Hlasovanie o nové detské ihrisko žihadielko už začalo! Letíš s nami hlasovať aj ty?

Pridané: 14.01.2020

Žihadielko pre Hurbanovo informuje,aktualizácia V pondelok 13.1.2020 nám začalo opäť žihadielkové šialenstvo. Potrvá do 29.2.2020, pričom sa zmenili aj niektoré pravidlá. To najdôležitejšie, že všetkých 93 v súťaži registrovaných obcí a miest bude o víťazstvo… Zobraz viac »

Kalendár zvozu tuhého komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2020

Pridané: 08.01.2020

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložie na I. polrok 2020, ktorý je platný od 01.01.2020 do 30.06.2020. Dokumenty na stiahnutie: Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek I. polrok 2020… Zobraz viac »

Od 1. januára 2020 sa mení hodnota žetónov pre zber komunálneho odpadu z rodinných domov

Pridané: 16.12.2019

Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s novým Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 134 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť od 1. januára 2020, sa mení aj hodnota… Zobraz viac »

Hľadáme aktívnych ľudí – brigádnikov, ktorí majú záujem pomôcť mestu s čistením chodníkov od snehu a poľadovice

Pridané: 09.12.2019

Mesto Hurbanovo s príchodom zimy hľadá aktívnych ľudí, ktorí pomôžu mestu s čistením chodníkov od snehu a poľadovice. S príležitostnými brigádnikmi, ktorí sú ochotní v prípade potreby pomôcť pri čistení chodníkov, Mesto Hurbanovo uzatvorí dohodu,… Zobraz viac »

Hľadáme lekárov poskytujúcich všeobecnú alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť do plánovaného nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Hurbanove

Pridané: 09.12.2019

Ministerstvo Zdravotníctva SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 Prioritná os: 2 Ľahší prístup… Zobraz viac »

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov | Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Pridané: 18.11.2019

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s §11 ods (1) písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na… Zobraz viac »

Výsledky prieskumu záujmu o riešenie otázky bývania v našom meste | nájomné bývanie vs. individuálna výstavba

Pridané: 29.10.2019

Mesto Hurbanovo v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 a v súlade s Územným plánom mesta Hurbanovo, v rámci zámeru prípravy riešenia bytovej otázky, pripravilo pre obyvateľov mesta dotazníkový… Zobraz viac »

Otváracie hodiny Mestskej kompostárne platné od 1. novembra 2019

Pridané: 24.10.2019

Oznamujeme obyvateľom mesta Hurbanovo prevádzkové hodiny mestskej kompostárne platné od 1. novembra 2019.   OTVÁRACIA DOBA: Utorok: 08:00 hod.  -  16:00 hod. Sobota: 08:00 hod.  -  16:00 hod.   Otvorené každý utorok a v sobotu!

Na uliciach Hroznová a Hviezdoslavova prebiehajú od 15. októbra stavebné práce, dbajte na zvýšenú pozornosť!

Pridané: 16.10.2019

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 15. októbra 2019 sa začne realizovať rozšírenie vodovodnej siete na uliciach: Hroznová Hviezdoslavova Z uvedeného dôvodu budú čiastočné obmedzenia na daných miestnych komunikáciách a chodníkoch. Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť.

September bol v Hurbanove naozaj bezpečný! V základnej škole sa konal ďalší z úspešných ročníkov dopravno – bezpečnostného podujatia „Na kolesách bezpečne“

Pridané: 11.10.2019

Podujatie „Na kolesách bezpečne“ sa začínalo jazdou cyklistov rozdelených na dve skupiny po uliciach Hurbanova, ktorí boli sprevádzaní motorizovanou mestskou a štátnou políciou na policajných vozidlách a motocykloch. Po príchode cyklistov do areálu základnej školy… Zobraz viac »

V Materskej škole Nový diel v Hurbanove sa Pod názvom „Cesta nie je ihrisko“ odovzdával ďalší z jej úspešných projektov

Pridané: 10.10.2019

Projekt „Cesta nie je ihrisko“ sa realizoval v rámci grantovej výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma, finančne podporenej firmou Heineken Slovensko a.s.. Slávnostného prestrihnutia pásky a odovzdania projektu do užívania deťom v Materskej škole… Zobraz viac »