Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Dopravno-bezpečnostné opatrenie v dohľade nad cestnou premávkou „Reflex”

Pridané: 31.01.2023

V období od 01.02.2023 do 28.02.2023 Policajný zbor s cieľom pozitívneho ovplyvnenia cestnej premávky a zníženia počtu dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví bude vykonávať kontrolu dodržiavania povinností chodcov a cyklistov v cestnej… Zobraz viac »

Upozornenie o odvoze odpadu

Pridané: 27.01.2023

Žiadame obyvateľov Hurbanova, aby vyseparovaný odpad ako aj KUKA nádoby vyložili pred svoj dom v deň zberu vždy do 07.00 hod, nakoľko zberová spoločnosť sa nebude vracať pre neskoro vyložený odpad a tento zostane neodvezený!… Zobraz viac »

Voľné pracovné miesto | Referent oddelenia regionálneho rozvoja

Pridané: 25.01.2023

Znenie ponuky: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. – – – – – – – – – Dokumenty na stiahnutie: Referent oddelenia regionálneho rozvoja | Služby zamestnanosti[109kB, .PDF]

Bezplatné dlhové poradenstvo

Pridané: 25.01.2023

Predstavujeme vám národný projekt bezplatné dlhové poradenstvo. Projekt bol zrealizovaný na pomoc občanom ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: https://www.pomahamedlznikom.sk/ alebo na tel. čísle: 0907 776 265.… Zobraz viac »

Referendum 2023 | Súhrnné výsledky hlasovania

Pridané: 22.01.2023

Súhrnné výsledky hlasovania: https://volbysr.sk/ref/sk/suhrnne_vysledky.html

Vyhlásenie výberového konania Mesta Hurbanovo na prac. pozíciu “Terénny pracovník (TP)”

Pridané: 20.01.2023

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Výberové konanie… Zobraz viac »

Valentínska kvapka krvi

Pridané: 12.01.2023

Vaša kvapka krvi môže zachrániť životy, preto ak môžete, zúčastnite sa Kvapky krvi, ktorú organizuje Slovenský červený kríž, miestny spolok Hurbanovo. ❤ MIESTO: Dom kultúry Hurbanovo DÁTUM: 22. február 2023 ČAS: 07:30 Po vyplnení dotazníka… Zobraz viac »

Štatistika mesta Hurbanovo za rok 2022

Pridané: 12.01.2023

Začiatkom roka bilancujeme a hodnotíme rok predchádzajúci, rok ktorý uzatvárame. Na základe údajov z matričného úradu vám prinášame nasledovné štatistické údaje. V roku 2022 sa v meste Hurbanovo narodilo 63 detí. Z tohto počtu bolo… Zobraz viac »

Osvetlenie náučného chodníka solárnymi svetlami | TU SME DOMA 2022

Pridané: 05.01.2023

Mesto Hurbanovo s finančnou podporou spoločnosti Heineken Slovensko a.s. v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou prostredníctvom grantovému programu „TU SME DOMA 2022. Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte“ zrealizovalo v závere roku 2022 projekt… Zobraz viac »

Kalendár zvozu tuhého komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2023

Pridané: 21.12.2022

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2023, ktorý je platný od 01.01.2023 do 30.06.2023. Kalendár zvovu SK_HU: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Trasovanie –… Zobraz viac »

Výstava v ZUŠ

Pridané: 13.12.2022

ZUŠ Hurbanovo a OZ Artcentrum organizovalo 9. decembra v Galérii ZUŠ vernisáž výstavy. V úvode žiačka ZUŠ Petra Švataráková zaspievala známy vianočný hit. Kurátorka výstavy akad. sochárka Rozália Darážová vyjadrila svoju radosť, že po trojročnom… Zobraz viac »

UPOZORNENIE | Zadržanie vodičského preukazu pri nedoplatku na dani a poplatkov za komunálne odpady

Pridané: 18.11.2022

Mesto Hurbanovo ako správca dane, upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže vymáhať aj formou výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu, a to na základe §… Zobraz viac »