Úradná tabuľa

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ/ka MŠ), Hurbanovo
Mesto Hurbanovo ako zriaďovateľ Materskej školy Hurbanovo, Nový diel 50, 947...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ/ka MŠ), Hurbanovo

Pridané: 17.07.2018

Mesto Hurbanovo ako zriaďovateľ Materskej školy Hurbanovo, Nový diel 50, 947 01 Hurbanovo v zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných… Zobraz viac »

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na 10. november 2018

Pridané: 10.07.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb určil na sobotu 10. novembra 2018. Informovala o tom národná rada na svojej internetovej stránke. Vo vyhlásení určil Andrej… Zobraz viac »

Aj Hurbanovo bude mať tematický park: Odkazovať bude na banský objekt v Maďarsku

Pridané: 10.07.2018

V Hurbanove vyrastie nový interaktívny tematický park. Bude replikou banského ťažobného objektu typického pre obec Kisbér v Maďarsku. Výstavba parku v Hurbanove je súčasťou projektu s názvom Cultplay, v rámci ktorého sa na Slovensku i… Zobraz viac »

14. ročník westernových pretekov “O bohatskú podkovu 2018″ | 21. júl 2018

Pridané: 09.07.2018

Občianske združenie Priatelia koní a westernu Hurbanovo-Bohatá Vás srdečne pozývajú na 14. ročník westernových pretekov “O bohatskú podkovu 2018″ a 9. ročník Putovného pohára vo westernovom jazdení, ktoré sa budú konať dňa 21. júla 2018… Zobraz viac »

Prehľad kompetencií miestnej samosprávy

Pridané: 29.06.2018

Agenda miestnych samospráv je veľmi široká a zastrešuje výkon rôznorodých aktivít vo vzťahu k obyvateľom, svojim príspevkovým a rozpočtovým organizáciám ako aj tretím subjektom. Predkladaný nástroj pre samosprávy predstavuje základný komunikačný prvok, ktorý v štruktúrovanej… Zobraz viac »

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na II. polrok 2018

Pridané: 27.06.2018

Dokumenty na stiahnutie: Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek II. polrok 2018 [194kB, .PDF]

Oznámenie voľného pracovného miesta – Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), Pribeta

Pridané: 21.06.2018

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta ako zriaďovateľ Materskej školy, Kvetná 39, 946 55 Pribeta v zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o… Zobraz viac »

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridané: 16.06.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane… Zobraz viac »

Letná anglická prázdninová herňa s CVČ | 6.-10. august 2018

Pridané: 06.06.2018

Doprajte Vašim deťom zažiť s nami POHODOVÉ LETO 2018 plné prázdninového dobrodružstva, športových hier, súťaží, relaxu, leto plné hravej a zábavnej angličtiny a ďalšie zaujímavé prázdninové aktivity. Veková kategória: 1. – 4. roč. ZŠ Cena: 25,-… Zobraz viac »

CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

Pridané: 29.05.2018

Názov projektu CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva Operačný program: INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 1 – Príroda a kultúra Špecifický cieľ: 1.1… Zobraz viac »

Zodpovedná osoba kontroly postupov pri spracúvaní osobných údajov, poskytovaní informácií a spolupráce s Úradom na ochranu osobných údajov

Pridané: 24.05.2018

GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 začnú platiť vo všetkých členských štátoch EÚ. I keď je nariadenie č. 2016/679 (GDPR) pomerne rozsiahle,… Zobraz viac »

Poďakovanie primátora mesta Štúrovo za podporu v projekte Žihadielko.sk

Pridané: 16.05.2018

Primátor mesta Štúrovo poďakoval mestu Hurbanovo a jeho obyvateľom za oficiálnu podporu v súťaži o detské ihrisko v projekte Žihadielko Poďakovanie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Poďakovanie primátora… Zobraz viac »