Úradná tabuľa

Informácia o zmene stránkového dňa 23. a 24. mája 2018 | Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje občanom, že na Oddelení...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nám. Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo

Pridané: 18.05.2018

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 5 zákona… Zobraz viac »

Informácia o zmene stránkového dňa 23. a 24. mája 2018 | Okresné riaditeľstvo policajného zboru

Pridané: 18.05.2018

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje občanom, že na Oddelení dokladov Odboru poriadkovej polície OR PZ v Komárne a na Oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Okresného dopravného inšpektorátu v Komárne nebude stránkový… Zobraz viac »

Poďakovanie primátora mesta Štúrovo za podporu v projekte Žihadielko.sk

Pridané: 16.05.2018

Primátor mesta Štúrovo poďakoval mestu Hurbanovo a jeho obyvateľom za oficiálnu podporu v súťaži o detské ihrisko v projekte Žihadielko Poďakovanie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Poďakovanie primátora… Zobraz viac »

Africký mor ošípaných- informácie pre chovateľov

Pridané: 11.05.2018

Africký mor a klasický mor ošípaných sú choroby, ktoré podliehajú hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenia s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku… Zobraz viac »

Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2022 (návrh)

Pridané: 10.05.2018

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja… Zobraz viac »

Veľkolepé oslavy „Medzinárodného dňa detí“ s Centrom voľného času | 26. máj

Pridané: 30.04.2018

Centrum voľného času v Hurbanove pozýva všetky deti s rodičmi, starými rodičmi a rodinnými priateľmi na tradičné oslavy Dňa detí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 26. mája 2018 od 10:30 hod. v Ordódyho parku. Zaujímavý… Zobraz viac »

Heineken obsadzuje voľnú pozíciu „Pomocný operátor“ v pivovare. Staňte sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti!

Pridané: 25.04.2018

Chcete mať stabilné zamestnanie s pravidelným príjmom? Staňte sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti, jednotky na trhu a pridajte sa do nášho tímu! NÁPLŇ PRÁCE dodržiavať hygienický režim výroby a čistiace štandardy obsluha jednoduchých strojov (zhrňovač, kartonovačka)… Zobraz viac »

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridané: 25.04.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane… Zobraz viac »

V Hurbanove sa konal už XIII. ročník Degustácie vín. Prinášame Vám vyhodnotenie a fotogalériu z podujatia

Pridané: 12.04.2018

/Hurbanovo, 06. apríl 2018/ V kultúrnom dome v Bohatej sa konal v poradí už XIII. ročník Degustácie vín Hurbanovo. Hodnotenia sa podujali dve 3-členné komisie v zložení: Huluk Ondrej, Szidek Viliam Szabó Tibor a Ing. Krutek Otto,… Zobraz viac »

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) | ŠÚ SR

Pridané: 11.04.2018

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli… Zobraz viac »

Na ul. 1. mája prebiehajú stavebné práce, dbajte na zvýšenú pozornosť!

Pridané: 05.04.2018

Od 9.4.2018 do 15.6.2018 budú na ulici 1. mája prebiehať stavebné práce spojené s čiastočnou rozkopávkou chodníku pre peších. Prosíme vodičov automobilov ako aj ostatnú verejnosť, aby pri prejazde touto lokalitou preto venovali pozornosť zvýšenej… Zobraz viac »

Výzva na jarné upratovanie – Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!

Pridané: 20.03.2018

Problematike životného prostredia a odpadového hospodárstva sa na celom svete venuje veľká pozornosť, čo potvrdzujú i legislatívne kroky jednotlivých štátov. Avšak ani tie najdokonalejšie predpisy a zákony nemôžu zabezpečiť potrebný vzťah človeka k životnému prostrediu.… Zobraz viac »