Úradná tabuľa

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo platnej...
Povinná elektronická komunikácia pre právnické osoby a s tým spojené náležitosti
Dňa 01.08.2016 Úrad vlády SR všetkým právnickým osobám v SR aktivuje...
Zobraziť všetky aktuality
Aktuality mesta
Povinná elektronická komunikácia pre právnické osoby a s tým spojené náležitosti

Pridané: 22.07.2016

Dňa 01.08.2016 Úrad vlády SR všetkým právnickým osobám v SR aktivuje elektronické schránky. Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby budú mať všetci členovia jej štatutárneho orgánu. Na prístup do elektronickej schránky je potrebné, aby štatutárny… Čítajte ďalej »

Neoprávnený zasah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

Pridané: 13.07.2016

Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podla §219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti… Čítajte ďalej »

Plánované podujatie “I. Letný ples s Annou” sa pre nedostatočný záujem ruší!

Pridané: 12.07.2016

Mesto Hurbanovo oznamuje, že plánované podujatie “Letný ples s Annou”, sa pre nedostatočný záujem ruší! Zakúpené lístky viete vrátiť v Kultúrnom dome v Hurbanove. Viac info na čísle +421 (0)35 3700 244 alebo +421 (0)905… Čítajte ďalej »

Nové videá z Hurbanovských kultúrnych dní a vysielania mestskej televízie na našom Youtube kanále!

Pridané: 01.07.2016

Prinášame Vám videozáznam z Hurbanovských kultúrnych dní a celý archív vysielania mestskej televízie. Pre zobrazenie viac videií navštívte náš Youtube kanál!     Celý archív vysielania Mestskej televízie nájdete na Youtube!   späť

Ponuka záujmových krúžkov Centra voľného času na šk. rok 2016/2017

Pridané: 30.06.2016

Milé deti, milá mládež, vážení rodičia!   Centrum voľného času v Hurbanove Vám aj v školskom roku 2016/2017 ponúka činnosť v nasledovných záujmových útvaroch a kluboch. Naša ponuka je určená deťom do 15 rokov, mládeži… Čítajte ďalej »

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek II. polrok 2016

Pridané: 29.06.2016

Dokumenty na stiahnutie: Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek II. polrok 2016 [194kB, .PDF]

Videozáznam z 12. zasadnutia MZ v Hurbanove zo dňa 16.06.2016

Pridané: 29.06.2016

Prinášame Vám videozáznam z televízneho vysielania 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zo dňa 16. júna 2016.     Celý archív vysielania Mestskej televízie nájdete na Youtube!   späť

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo

Pridané: 28.06.2016

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v a § 5 zákona… Čítajte ďalej »

Zamestnanci mesta Hurbanovo sa zapojili do projektu nadácie Pontis – Postavme Naše mesto na nohy!

Pridané: 13.06.2016

Mesto Hurbanovo sa zapojili do projektu nadácie Pontis Postav Naše mesto na nohy, ktorého účelom bolo podporiť dobrovoľnícku prácu pri obnove mesta, v ktorom žijeme. Dobrovoľníci v rámci aktivít dvoch podprojektov, v chránenom parku pri pivovare… Čítajte ďalej »

Ponuka rekvalifikačných kurzov

Pridané: 07.06.2016

Vzdelávací inštitút COOP, a.s. má na slovenskom trhu vzdelávania s vyše 30 ročnou tradíciou a skúsenosťami významné postavenie. Zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou dnes ponúka širokospektrálne, dobre prepracované vzdelávacie aktivity pre rôzne kategórie záujemcov nielen vo… Čítajte ďalej »