Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Bohatské hody v tomto roku spestria dychovka Oucha a mažoretky Crystal | 27. – 28. júl 2019

Pridané: 22.07.2019

Mesto Hurbanovo Vás srdečne pozýva na Bohatské hody, ktoré sa konajú v dňoch 27. a 28. júla 2019 v priestoroch areálu ľadovej plochy v Bohatej a na priľahlom parkovisku. Môžete sa tešiť na bohatý program… Zobraz viac »

Príď na Hurbanovský Beh šampiónov, prekonaj svoje hranice a dobehni do cieľa. Šampiónom sa môže stať každý! | 17. august

Pridané: 23.07.2019

Každý sa môže stať šampiónom. Prekonaj svoje hranice, dokáž, že na to máš a dobehni do cieľa! 17.augusta sa bude v Bohatej konať už druhý ročník Hurbanovského behu šampiónov! Tento rok sa organizátori rozhodli spojiť… Zobraz viac »

Denný basketbalový tábor pre deti od 7 do 11 rokov pod vedením basketbalového trénera mládeže, ZŠ Hurbanovo | 29.7 – 2.8.2019

Pridané: 23.07.2019

Basketbalový kemp organizuje Matej Hamran, basketbalový tréner mládeže, v spolupráci s mestom Hurbanovo a ZŠ v Hurbanove. Jeho cieľom je rozvoj basketbalových ale aj všeobecných športových zručností u detí vo veku od 7 do 11… Zobraz viac »

Poďakovanie Dobrovoľnému hasičskému zboru v Hurbanove | Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne

Pridané: 18.07.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne vyslovuje poďakovanie Dobrovoľnému hasičskému zboru v Hurbanove za pomoc pri likvidácii rozsiahleho požiaru výrobnej haly v Kolárove dňa 12. júla 2019.

Prieskum trhu na predmet zákazky: Vytvorenie Audiovizuálnych záznamov z Podujatí v meste Hurbanovo, spracovaných do podoby Programu, určeného pre účely vysielania a sprístupnenia verejnosti

Pridané: 16.07.2019

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: Vytvorenie Audiovizuálnych záznamov z Podujatí v meste Hurbanovo, spracovaných do podoby… Zobraz viac »

Hasičská súťaž o putovný Pohár starostu v požiarnom športe v našom družobnom meste Žlutice v Českej republike | 18. máj 2019

Pridané: 16.07.2019

Hasičská súťaž o putovný Pohár starostu v požiarnom športe a Memoriál Fandy Jirana, bývalého hasiča sa konal aj za účasti Hurbanovských hasičov 18. mája v našom družobnom meste Žlutice v Českej republike. Do súťaže bolo… Zobraz viac »

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko podporila v roku 2019 ďalších 12 verejnoprospešných projektov v celkovej sume spolu viac ako 30 000 €

Pridané: 11.07.2019

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko , a.s. každoročne podporuje projekty, ktorých autormi a realizátormi sú aktívni občania mesta Hurbanovo. Projekty z oblasti športu, kultúry či životného prostredia, boli tento rok podporené… Zobraz viac »

Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Hurbanovo – mestskej časti Nová Trstená | 1. august 2019

Pridané: 10.07.2019

Primátor mesta Hurbanova na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 128 o zhromaždeniach obyvateľov mesta, v súlade s ods. (1), Článok 2 – Zvolanie zhromaždenia spomínaného nariadenia zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Hurbanovo – mestskej… Zobraz viac »

Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Hurbanovo – mestských častí Vék, Vék-Gamota | 31. júl 2019

Pridané: 10.07.2019

Primátor mesta Hurbanova na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 128 o zhromaždeniach obyvateľov mesta, v súlade s ods. (1), Článok 2 – Zvolanie zhromaždenia spomínaného nariadenia zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Hurbanovo – mestských… Zobraz viac »

Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Hurbanovo – mestských častí Holanovo, Zelený Háj a Konkoľ | 30. júl 2019

Pridané: 10.07.2019

Primátor mesta Hurbanova na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 128 o zhromaždeniach obyvateľov mesta, v súlade s ods. (1), Článok 2 – Zvolanie zhromaždenia spomínaného nariadenia zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Hurbanovo – mestských… Zobraz viac »

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Magdaléna ČOMOROVÁ, Hurbanovo

Pridané: 10.07.2019

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania maj uloženú zásielku na Mestskom… Zobraz viac »

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Projektový manažér, Mesto Hurbanovo

Pridané: 09.07.2019

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Projektový manažér: Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo   Komárňanská 91   947 01 Hurbanovo Kontaktná osoba: Silvia Fejesová… Zobraz viac »