Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Zaži čisté jazero v Hurbanove

Pridané: 08.07.2020

Mesto Hurbanovo v spolupráci s Inštitútom pre ľudské zdravie sa zapojilo do celosvetovej akcie pod názvom „River cleanup – Zaži čisté jazero“. Cieľom tejto akcie je očista nášho životného prostredia. Do projektu sa zapojilo množstvo… Zobraz viac »

Výzva na odstránenie buriny Paliny

Pridané: 07.07.2020

Mesto Hurbanovo podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení… Zobraz viac »

Kalendár zvozu tuhého komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na II. polrok 2020

Pridané: 01.07.2020

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na II. polrok 2020, ktorý je platný od 01.07.2020 do 31.12.2020. Dokumenty na stiahnutie: Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek II. polrok 2020… Zobraz viac »

Futbalové leto 2020 v CVČ Hurbanovo

Pridané: 22.06.2020

Vážení rodičia, Spríjemniť deťom letné prázdniny pohybom, posunúť ich po futbalovej a spoločenskej stránke o krôčik ďalej, taktiež získať nových členov futbalových záujmových krúžkov je hlavným cieľom letnej prázdninovej futbalovej školy nášho CVČ a MŠK… Zobraz viac »

Spestrite leto vašim deťom počas letných prázdnin

Pridané: 22.06.2020

Vážení rodičia, Centrum voľného času v Hurbanove Vám ponúka komplexnú starostlivosť o Vaše deti počas letných prázdnin. Veková kategória : žiaci 1. – 6. roč. ZŠ. Každý deň nabitý program plný spoločných aktivít, nové inšpirácie… Zobraz viac »

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno

Pridané: 22.06.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane… Zobraz viac »

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Pridané: 10.06.2020

Vážení občania! Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v… Zobraz viac »

Uvoľňovanie opatrení v ZSS Smaragd Hurbanovo v súvislosti s ochorením COVID-19

Pridané: 08.06.2020

Zariadenie pre seniorov – Smaragd Hurbanovo v zmysle plánu uvoľňovania opatrení vydaného Hlavným hygienikom SR a MPSVaR SR pristúpilo k realizácii uvoľňovania opatrení v niekoľkých fázach: Znenie: – – – – – – – –… Zobraz viac »

Ako sa chrániť pred kliešťom?

Pridané: 08.06.2020

Kliešte spôsobujú ľuďom nemalé problémy. Sú prenášačmi mnohých ochorení, najčastejšími sú: lymská borelióza a kliešťová encefalitída, čo je vlastne vírusový zápal mozgu. Prenášajú aj iné ochorenia, ako napr. ehrlichiózu, ktorá sa prejavuje horúčkou a vyrážkou… Zobraz viac »

Výdaj žetónov na zber zmesového komunálneho odpadu

Pridané: 04.06.2020

Oznamujeme obyvateľom mesta, že vzhľadom k uvoľňovacím opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa od 03. júna 2020 umožňuje občanom kupovať žetóny a platiť poplatok za komunálne odpady podľa pôvodného harmonogramu: Stránkový deň na výdaj žetónov… Zobraz viac »

Štátne hmotné rezervy pomohli

Pridané: 01.06.2020

Zo štátnych hmotných rezerv sme pre zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí nastupujú od 1.6.2020 do práce zabezpečili vyše 2200 jednorázových a 300 látkových rúšok. Všetky rúška sa rozdali riaditeľom školských zariadení a potom poputujú… Zobraz viac »

Autobusy opäť premávajú v normálnom režime

Pridané: 29.05.2020

Vážení občania, na základe rozhodnutia Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja z dôvodu otvorenia prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1. júna 2020 (pondelok) bude pravidelná prímestská autobusová doprava opäť v režime… Zobraz viac »