Úradná tabuľa

Zber elektroodpadu a objemového odpadu | 24. september 2018
Oznamujeme obyvateľom mesta, že zber elektroodpadu a objemového odpadu sa bude...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Zber elektroodpadu a objemového odpadu | 24. september 2018

Pridané: 20.09.2018

Oznamujeme obyvateľom mesta, že zber elektroodpadu a objemového odpadu sa bude realizovať dňa: 24. septembra 2018. Objemový odpad a elektroodpad môžu občania v deň zberu vyložiť pred rodinné resp. obytné domy. POZOR: Za objemový odpad… Zobraz viac »

Usmernenie k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta – na rok 2019

Pridané: 13.09.2018

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj § 7 ods. 4 zákona NR… Zobraz viac »

Delegácia Mesta Hurbanovo navštívila pri príležitosti mestských slávnostní Mesto Węgrow | august 2018

Pridané: 24.08.2018

V roku, keď Poľsko oslavuje 100. výročie získania nezávislosti, mestské oslavy mali výnimočný nádych. 8. august 1944 je jedným z dôležitých dátumov bohatej histórie Węgrowa. V ten deň príslušníci Národnej Armády pod vedením majora „Wolského“… Zobraz viac »

Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2022

Pridané: 21.08.2018

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja… Zobraz viac »

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na 10. november 2018

Pridané: 10.07.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb určil na sobotu 10. novembra 2018. Informovala o tom národná rada na svojej internetovej stránke. Vo vyhlásení určil Andrej… Zobraz viac »

Aj Hurbanovo bude mať tematický park: Odkazovať bude na banský objekt v Maďarsku

Pridané: 10.07.2018

V Hurbanove vyrastie nový interaktívny tematický park. Bude replikou banského ťažobného objektu typického pre obec Kisbér v Maďarsku. Výstavba parku v Hurbanove je súčasťou projektu s názvom Cultplay, v rámci ktorého sa na Slovensku i… Zobraz viac »

Prehľad kompetencií miestnej samosprávy

Pridané: 29.06.2018

Agenda miestnych samospráv je veľmi široká a zastrešuje výkon rôznorodých aktivít vo vzťahu k obyvateľom, svojim príspevkovým a rozpočtovým organizáciám ako aj tretím subjektom. Predkladaný nástroj pre samosprávy predstavuje základný komunikačný prvok, ktorý v štruktúrovanej… Zobraz viac »

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na II. polrok 2018

Pridané: 27.06.2018

Dokumenty na stiahnutie: Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek II. polrok 2018 [194kB, .PDF]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridané: 16.06.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane… Zobraz viac »

CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

Pridané: 29.05.2018

Názov projektu CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva Operačný program: INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 1 – Príroda a kultúra Špecifický cieľ: 1.1… Zobraz viac »

Zodpovedná osoba kontroly postupov pri spracúvaní osobných údajov, poskytovaní informácií a spolupráce s Úradom na ochranu osobných údajov

Pridané: 24.05.2018

GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 začnú platiť vo všetkých členských štátoch EÚ. I keď je nariadenie č. 2016/679 (GDPR) pomerne rozsiahle,… Zobraz viac »

Poďakovanie primátora mesta Štúrovo za podporu v projekte Žihadielko.sk

Pridané: 16.05.2018

Primátor mesta Štúrovo poďakoval mestu Hurbanovo a jeho obyvateľom za oficiálnu podporu v súťaži o detské ihrisko v projekte Žihadielko Poďakovanie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Poďakovanie primátora… Zobraz viac »