Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín| žiadateľ: Kornél Németh
Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo...
Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 24. Jún 2021
Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno

Pridané: 18.06.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane… Zobraz viac »

Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 24. Jún 2021

Pridané: 17.06.2021

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2021 (t.j. štvrtok)… Zobraz viac »

Začnite leto s nami hravo už 27. júna na Mestskom štadióne!

Pridané: 16.06.2021

Srdečne Vás pozývame na Mestský štadión v Hurbanove, a to v nedeľu, 27. júna od 14:00 do 20:00. Malí aj veľkí sa môžu tešiť na nasledovné atrakcie a sprievodný program: Skákací hrad pre deti ,… Zobraz viac »

Oznam k mobilnému očkovaniu v Hurbanove

Pridané: 16.06.2021

Oznamujeme obyvateľom ktorí sa prihlásili prostredníctvom Mestského úradu Hurbanovo na očkovanie osôb prostredníctvom mobilnej očkovacej služby Medchir Kolárovo, že sa očkovanie bude realizovať 21.júna 2021 od 14,00 hod., t.j. v pondelok v Kultúrnom dome v… Zobraz viac »

Opatrenia zamerané na ochranu úrody pred požiarmi v roku 2021 | USMERNENIE

Pridané: 16.06.2021

Každoročný zber úrody si vyžaduje komplexné zabezpečenie opatrení i na úseku ochrany pred požiarmi. Dôležitosť týchto úloh si môžeme priblížiť cez štatistiku požiarovosti. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty… Zobraz viac »

Výstava „Milan Rastislav Štefánik“ je pre verejnosť pripravená k nahliadnutiu

Pridané: 15.06.2021

Dnešným dňom sme v spolupráci s pracovníčkami Štátneho archívu z Komárna otvorili výstavu s názvom „Milan Rastislav Štefánik.“ Perfektnú prednášku mapujúcu kľúčové momenty Štefánikovho života, ako aj „život“ sochy, ktorá stojí pred Maticou slovenskou v… Zobraz viac »

Sčítanie obyvateľov obyvateľov 2021 | Zber údajov bol ukončený

Pridané: 15.06.2021

Zber údajov pre všetky etapy prvého integrovaného a plne elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bol ukončený. Sčítanie domov a bytov sa realizovalo do 12. februára 2021. Sčítanie obyvateľov sa ukončilo 13. júna 2021.… Zobraz viac »

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita A1

Pridané: 14.06.2021

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-511-004Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou… Zobraz viac »

Naše mesto 2021 | „Mám srdce na správnom meste“

Pridané: 14.06.2021

„Mám srdce na správnom meste“, znie nový svieži slogan, ktorý spája dobrovoľníkov, ľudí s dobrým srdcom, v ich spoločnom zámere – pomôcť našim mestám. Všetko to začalo, keď Lenka Surotchak, vtedajšia riaditeľka Nadácie Pontis, s… Zobraz viac »

Oznam závodnej kuchyne Mestského úradu v Hurbanove

Pridané: 11.06.2021

Oznamujeme stravníkom stravujúcim sa v závodnej kuchyni Mestského úradu v Hurbanove, že v termíne od 1. júla 2021 až do 9.júla 2021 a od 26.augusta 2021 do 3. septembra 2021 bude z dôvodu čerpania dovolenky… Zobraz viac »

Filiálka Bohatá – reštaurovanie oltára v kostole sv. Anny

Pridané: 10.06.2021

Dňa 1.júna 2021 sa začala II. etapa reštaurovania hlavného oltára v Kostole sv. Anny v Bohatej. Práce pozostávajú z reštaurovania oltárnej architektúry. Tak ako je zrejmé z fotografií, svätyňa (presbytérium) filiálneho kostola je už po… Zobraz viac »