Voľby prezidenta SR 2024

Volby_prezident_2024_1-2_kolo_uvodny banner_Hurbanovo


VÝSLEDKY 2. kolo (6.4.2024)


ZVEREJNENIE ODPISOV ZÁPISNÍC VOLEBNÝCH OKRSKOV MESTA HURBANOVO | VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 | 2. kolo


VÝSLEDKY 1. kolo (23.3.2024)


ZVEREJNENIE ODPISOV ZÁPISNÍC VOLEBNÝCH OKRSKOV MESTA HURBANOVO | VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 | 1. kolo


DÁTUM A ČAS KONANIA VOLIEB

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky z 8. januára 2024 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky, a určil deň ich konania na sobotu 23.marca 2024.

Zverejnené: 12.01.2024


Všetky informácie pre voličov volieb nájdete na týchto stránkach.


INFORMÁCIE PRE VOLIČA | PRÁVO VOLIŤ

Informácie pre voliča (SJ)[454kB, .PDF]

Zverejnené: 12.01.2024


URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností[324kB, .PDF]

Zverejnené: 1.2.2024


E-MAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie[24kB, .PDF]

Zverejnené: 1.2.2024


ŽIADOSŤ O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu[26kB, .PDF]

Zverejnené: 1.2.2024


KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kandidáti pre voľby prezidenta SR 2024[194kB, .PDF]

Zverejnené: 23.2.2024


PLOCHY NA UMIESTNENIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV V HURBANOVE PRE POLITICKÉ SUBJEKTY

Zverejnené: 29.02.2024