Videozáznam zo 16. zasadnutia MZ v Hurbanove, zo dňa 13.12.2016


Zverejnené dňa: 20. december 2016, 12:45 hod. | Web@Social Media Administrator