Voľby 2022

Volby_2022_uvodny_banner


VÝSLEDKY


VÝSLEDKY VOLIEB POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOLIEB PRIMÁTORA MESTA HURBANOVO | 2022


VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA | 2022


DÁTUM A ČAS KONANIA VOLIEB

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Zverejnené: 14.06.2022


Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na týchto stránkach.


PRÁVO VOLIŤ A PRÁVO BYŤ VOLENÝ

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospr. obcí (SK)[137kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospr. obcí (HU)[139kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospr. krajov (SK)[137kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospr. krajov (HU)[139kB, .PDF]

Zverejnené: 15.06.2022


VOLEBNÉ OBVODY A POČET POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenie č. 640/2022-MZ

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove určuje:

1. v súlade s§ 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 v počte 11.

2. počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Hurbanovo v roku 2022 v počte 1.

Zverejnené: 11.07.2022


ROZSAH VÝKONU FUNKCIE PRIMÁTORA MESTA HURBANOVO NA CELÉ FUNKČNÉ OBDOBIE

Uznesenie č. 641/2022-MZ

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove určuje:

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Hurbanovo – plný úväzok na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026.

Zverejnené: 11.07.2022


POČET OBYVATEĽOV KU DŇU VYHLÁSENIA VOLIEB

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec najneskôr 85 dní pred konaním volieb (§ 171 ods. 9) a § 176 ods. 8) zákona č. 180/2014 Z.z.): Počet obyvateľov v meste Hurbanovo na trvalom pobyte ku dňu 10.06.2022 je 7.297.

Zverejnené: 11.07.2022


URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Zverejnené: 04.08.2022


EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: robert.dobi@hurbanovo.sk.

Zverejnené: 04.08.2022


OZNÁMENIE O ODOVZDANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA KONANÝCH DŇA 29. 10. 2022

Oznámenie o odovzdaní kandidátnych listín[57kB, .PDF]

Zverejnené: 30.08.2022


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HURBANOVE 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 2022[43kB, .PDF]

Zverejnené: 09.09.2022


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA HURBANOVO 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta[39kB, .PDF]

Zverejnené: 09.09.2022


PREVZATIE ROZHODNUTÍ O REGISTROVANÍ | VOĽBY 2022

Registrovanie[66kB, .PDF]

Zverejnené: 12.09.2022


ZOZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV DO ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Zoznam registrovaných kandidátov do zastupiteľstva NSK[1,34MB, .PDF]

Zverejnené: 26.09.2022


ZOZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PREDSEDU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK NSK[529kB, .PDF]

Zverejnené: 26.09.2022


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV: UTVORENIE ŠPECIÁLNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Voľby do orgánov samosprávy obcí, voľby do orgánov samosprávnych krajov: Utvorenie špeciálnej volebnej komisie[19kB, .PDF]

Zverejnené: 03.10.2022


ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA VOLIČOV V IZOLÁCII, ALEBO V KARANTÉNE Z DÔVODU COVID-19

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii, alebo v karanténe z dôvodu COVID-19[68kB, .PDF]

Zverejnené: 24.10.2022


Aktuality
100x100_HKD_2024
XVIII. HURBANOVSKÉ KULTÚRNE DNI | HKD 2024

24.06.2024

Mesto Hurbanovo Vás srdečne pozýva na XVIII. Hurbanovské kultúrne dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. – 29. júna 2024. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. SLEDUJTE PRE VIAC INFO: https://www.facebook.com/events/961872958825434/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D&locale=sk_SK… Zobraz viac »

100x100-kríž-100x100
Jubilejná svätá omša | 19. jún 2024 | Report

24.06.2024

Dňa 19.júna sa pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky a primícií honorárneho kanonika, farára a dekana hurbanovskej farnosti ThDr. Józsa Attilu konala jubilejná svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Hurbanove. Pri tejto príležitosti bol… Zobraz viac »

100x100_ping_pong
Hurbanovskí stolní tenisti dosiahli opäť pekný úspech | 16. jún 2024 | Report

24.06.2024

Dňa 16.6.2024 sa konal v Moste pri Bratislave stolnotenisový turnaj trojčlenných družstiev, ktorého sa zúčastnili aj členovia Hurbanovského Stolnotenisového klubu Fit Kid PPK Hurbanovo. Na turnaji sa zúčastnilo 10 klubov . Za každý klub súťažilo… Zobraz viac »