Voľby 2022

Volby_2022_uvodny_banner


VÝSLEDKY


VÝSLEDKY VOLIEB POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOLIEB PRIMÁTORA MESTA HURBANOVO | 2022


VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA | 2022


DÁTUM A ČAS KONANIA VOLIEB

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Zverejnené: 14.06.2022


Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na týchto stránkach.


PRÁVO VOLIŤ A PRÁVO BYŤ VOLENÝ

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospr. obcí (SK)[137kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospr. obcí (HU)[139kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospr. krajov (SK)[137kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospr. krajov (HU)[139kB, .PDF]

Zverejnené: 15.06.2022


VOLEBNÉ OBVODY A POČET POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenie č. 640/2022-MZ

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove určuje:

1. v súlade s§ 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 v počte 11.

2. počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Hurbanovo v roku 2022 v počte 1.

Zverejnené: 11.07.2022


ROZSAH VÝKONU FUNKCIE PRIMÁTORA MESTA HURBANOVO NA CELÉ FUNKČNÉ OBDOBIE

Uznesenie č. 641/2022-MZ

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove určuje:

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Hurbanovo – plný úväzok na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026.

Zverejnené: 11.07.2022


POČET OBYVATEĽOV KU DŇU VYHLÁSENIA VOLIEB

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec najneskôr 85 dní pred konaním volieb (§ 171 ods. 9) a § 176 ods. 8) zákona č. 180/2014 Z.z.): Počet obyvateľov v meste Hurbanovo na trvalom pobyte ku dňu 10.06.2022 je 7.297.

Zverejnené: 11.07.2022


URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Zverejnené: 04.08.2022


EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: robert.dobi@hurbanovo.sk.

Zverejnené: 04.08.2022


OZNÁMENIE O ODOVZDANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA KONANÝCH DŇA 29. 10. 2022

Oznámenie o odovzdaní kandidátnych listín[57kB, .PDF]

Zverejnené: 30.08.2022


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HURBANOVE 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 2022[43kB, .PDF]

Zverejnené: 09.09.2022


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA HURBANOVO 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta[39kB, .PDF]

Zverejnené: 09.09.2022


PREVZATIE ROZHODNUTÍ O REGISTROVANÍ | VOĽBY 2022

Registrovanie[66kB, .PDF]

Zverejnené: 12.09.2022


ZOZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV DO ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Zoznam registrovaných kandidátov do zastupiteľstva NSK[1,34MB, .PDF]

Zverejnené: 26.09.2022


ZOZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PREDSEDU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK NSK[529kB, .PDF]

Zverejnené: 26.09.2022


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV: UTVORENIE ŠPECIÁLNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Voľby do orgánov samosprávy obcí, voľby do orgánov samosprávnych krajov: Utvorenie špeciálnej volebnej komisie[19kB, .PDF]

Zverejnené: 03.10.2022


ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA VOLIČOV V IZOLÁCII, ALEBO V KARANTÉNE Z DÔVODU COVID-19

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii, alebo v karanténe z dôvodu COVID-19[68kB, .PDF]

Zverejnené: 24.10.2022


Aktuality
100x100_volby_Pezident_2024
Kandidáti pre voľby prezidenta | Voľby prezidenta SR 2024

23.02.2024

Celé znenie: Dokumenty na stiahnutie: Kandidáti pre voľby prezidenta SR 2024 [194kB, .PDF]

kompostaren_96px-ICO-96x96
Otvorenie mestskej kompostárne v roku 2024

22.02.2024

Oznamujeme obyvateľom mesta, že mestská kompostáreň v Hurbanove na Pribetskej ulici bude otvorená od soboty 02.03.2024 v čase od 08.00 hod do 16.00 hod a prevádzka bude v roku 2024 pokračovať v obvyklých dňoch, teda… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 29. február 2024

22.02.2024

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 29. február 2024 (t.j. štvrtok)… Zobraz viac »