Voľby 2022

Volby_2022_uvodny_banner


♦    DÁTUM A ČAS KONANIA VOLIEB

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené: 14.06.2022


Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na týchto stránkach.


♦    PRÁVO VOLIŤ A PRÁVO BYŤ VOLENÝ

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva obcí (SK)[137kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva obcí (HU)[139kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva krajov (SK)[137kB, .PDF]

Info o podmienkach práva voliť a práva byť volený – samospráva krajov (HU)[139kB, .PDF]

Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený

Zverejnené: 15.06.2022


♦    VOLEBNÉ OBVODY A POČET POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPIŤEĽSTVA

Uznesenie č. 640/2022-MZ

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove určuje:

1. v súlade s§ 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 v počte 11.

2. počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Hurbanovo v roku 2022 v počte 1.

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva

Zverejnené: 11.07.2022


♦    ROZSAH VÝKONU FUNKCIE PRIMÁTORA MESTA HURBANOVO NA CELÉ FUNKČNÉ OBDOBIE

Uznesenie č. 641/2022-MZ

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove určuje:

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Hurbanovo – plný úväzok na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026.

Rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Hurbanovo na celé funkčné obdobie

Zverejnené: 11.07.2022


♦    POČET OBYVATEĽOV KU DŇU VYHLÁSENIA VOLIEB

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec najneskôr 85 dní pred konaním volieb (§ 171 ods. 9) a § 176 ods. 8) zákona č. 180/2014 Z.z.): Počet obyvateľov v meste Hurbanovo na trvalom pobyte ku dňu 10.06.2022 je 7.297.

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnené: 11.07.2022


♦    URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí[156kB, .PDF]

Zverejnené: 04.08.2022


♦    EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: robert.dobi@hurbanovo.sk.

Zverejnené: 04.08.2022


♦    OZNÁMENIE O ODOVZDANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA KONANÝCH DŇA 29. 10. 2022

Oznámenie o odovzdaní kandidátnych listín[57kB, .PDF]

Zverejnené: 30.08.2022


♦    ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HURBANOVE 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 2022[43kB, .PDF]

Zverejnené: 09.09.2022


♦    ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA HURBANOVO 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Hurbanovo 2022[39kB, .PDF]

Zverejnené: 09.09.2022


♦    PREVZATIE ROZHODNUTÍ O REGISTROVANÍ | VOĽBY 2022

Registrovanie[66kB, .PDF]

Zverejnené: 12.09.2022


Aktuality
oznam-ico
Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo (VO2)“

23.09.2022

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 23.9.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária (VO2)“.… Zobraz viac »

100x100 zber objemného odpadu
Zber ojemného odpadu, tvrdých plastov a pneumatík | 26.-28 september 2022

23.09.2022

V zástavbe rodinných domov a bytových domov sa budúci týždeň uskutoční zber Objemného odpadu, tvrdých plastov a pneumatík. Zber sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu: 26.09. t. j. v pondelok sa zber uskutoční v mestskej časti… Zobraz viac »

100x100_HM4
Vďaka čomu bol aj tento rok Hurban market čarovný? Vďaka vám!

21.09.2022

Už pár dní pred marketom sme sledovali počasie a pozerali asi 5 zdrojov, aby sme sa vždy priklonili k tej najpriaznivejšej predpovedi dúfajúc, že ona je tá, čo sa vyplní. Hurban market totiž berie so… Zobraz viac »