75. výročie Slovenského národného povstania sme oslávili spoločne

29. septembra sme sa v poobedňajších hodinách a v peknom počte zišli na Námestí Dr. M. Thege Konkolyho, aby sme si spoločne uctili pamiatku padlých bojovníkov a hrdinov Slovenského národného povstania. Po úvodnej slovenskej hymne a kladení vencov mali príhovor primátor mesta Hurbanovo, Mgr. Peter Závodský a predseda Zväzu protifašistických bojovníkov v Komárne, pán Pavol Tausk. Pripomenuli nám dôležitosť a vážnosť tejto chvíle, ako aj silu, ktorú Slováci vo vtedajších časoch v sebe našli, aby sa postavili okupantom. Prednesené boli silné slová a príbehy, ktorých vážnosť vnímali všetci prítomní. Následne boli prednesené básne v podaní Tatiany Kuriatkovej a Attilu Demeho, žiakov miestnych základných škôl. Po úvodnom programe sa prítomní presunuli do Klubu dôchodcov v Zelenom Háji, kde kultúrny program a zábava pokračovali.

snp-2019-poster565

Spevokol Tretí Vek – Nezábudka rozospievali prítomných krásnymi piesňami. Následne predniesla Marína Opálková, rodáčka zo Zeleného Hája, báseň s tematikou rodiny a vlasti. Z neďalekého Komárna prišiel obohatiť program aj folklórny súbor Dunajky. Jeho členky boli nádherne vyobliekané v krojoch a spievali slovenské ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska. Krásna Marína uzavrela kultúrny program piesňou od Franka Sinatru. Zábava však ďalej pokračovala za sprievodu ľudových piesní pri výbornom guláši, koláčoch či inom chutnom občerstvení. Počasie bolo nádherné, atmosféra uvoľnená a radostná.

Sme veľmi radi, že sme sa zišli v takom hojnom počte a že prítomní boli rôzneho veku. Od maličkých detí a ich rodičov až po starých rodičov. Znamená to, že nezabúdame na význam tejto veľkej udalosti v dejinách nášho Slovenska!


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 12. september 2019, 14:04 hod. | Web@Social Media Administrator