8. máj 2023 | Deň víťazstva nad fašizmom a skončenie druhej svetovej vojny v Európe

773x263_8maj_oslavy_oslobodenia


Dňa 9.mája sa konalo na Námestí M. Konkolyho Thege v Hurbanove spoločné pripomenutie 78. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom. Slávnostného aktu kladenia vencov a uctenia si pamiatky zosnulých sa pri pamätníku obetiam II. svetovej vojny zúčastnili primátor mesta Peter Závodský s viceprimátorkou Máriou Hamranovou, členovia okresnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vedenou Jozefom Maruničom, Klub generálov na čele s generálom Petrom Vojtekom, žiaci a pedagógovia miestnych škôl a ďalší prítomní. Po slovenskej štátnej hymne a položení vencov k pamätníku nasledovali básne žiakov v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Slávnostný príhovor predniesli primátor mesta Peter Závodský a Pavel Tausk. Slávnosť ukončil svojim vystúpením spevácky súbor Nezábudka.


V príhovoroch odzneli aj tieto myšlienky:

8. mája 1945 prišlo k túžobne očakávanému koncu II. svetovej vojny. Táto vojna svojím charakterom a krutosťou spôsobila najväčšiu tragédiu ľudstva, v ktorej bolo postupne zapojených až 62 štátov a bojovalo sa v 40-tich krajinách. Vojna priniesla dovtedy nevídané materiálne škody, zničené domovy, ale najmä obrovské straty na životoch. Odhaduje sa, že počas tejto ničivej vojny prišlo o život 60 miliónov ľudí, z toho približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov.

Pamäť spoločnosti sa s pribúdajúcimi rokmi akoby zmenšovala a postupne zabúdala na ohavné činy počas vojny a prestala si pripomínať príčiny jej vypuknutia. Hovorí sa, že história sa opakuje. A preto sa musíme poučiť z minulosti, aby nebola ohrozená naša budúcnosť v mieri, aby sme včas vedeli odhaliť populizmus skrývajúci extrémizmus, nacionalizmus, či xenofóbne myšlienky, ktoré by svet opäť mohli priviesť k novej ľudskej katastrofe, pokiaľ včas nespoznáme a neodhalíme ich skutočnú tvár, myšlienky a zámery. Nech nám tento deň slúži ako memento, že aj v dnešnej dobe sa môže niečo také strašné zrodiť, pokiaľ sa ľudia stanú pasívnymi, nevšímavými a nechajú sa oklamať populistickými rečami a prísľubmi bez reálneho základu. Pretože ak si nevšimneme skrytú nenávisť, tak časom narastie na obrovskú masu, ktorá nás všetkých pohltí.

Vážme si túto chvíľu aj za to, že môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory a myšlienky bez akéhokoľvek strachu, vďaka hrdinom, ktorí položili svoj život v boji proti fašizmu. Preto si musíme vážiť obete tých, ktorí s odhodlaním položili svoj život v boji proti fašizmu a neustále o týchto udalostiach informovať, najmä novú generáciu, aby vedeli racionálne rozlíšiť historickú pravdu od ideologického prispôsobovania historických faktov a mohli sa tak rozumne rozhodovať, čím sa zasadia o spokojný a šťastný život v mieri.


Klaniame sa pred pamiatkou týchto obetí a prajeme si aby súčasná, ale najmä budúca generácia už nespoznala príkoria vojny. Česť pamiatke obetiam druhej svetovej vojny!


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 15. máj 2023, 9:04 hod. | Web@Social Media Administrator