9. ročník Lečofestu spojený s výstavou zeleniny, ovocia, kvetín a zaváranín | 25. august, park Hliník v Bohatej

OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo – Bohatáv spolupráci so slovenským zväzom záhradkárov v Bohatej Vás srdečne pozývajú na 9. ročník Lečofestu spojený s výstavou zeleniny, ovocia, kvetín a zaváranín, ktorý sa uskutoční 25. augusta 2018 /v sobotu/ v parku Hliník v Bohatej s nasledovným programom:

12:00 hod. - otvorenie výstavy
13:00 hod. - začiatok súťaže vo varení leča
16:00 hod. - vyhodnotenie súťaží

Počas celého popoludnia návštevníci môžu ochutnať pravý slovenský med od domácich včelárov, vyskúšať si tvorivé dielne Dúhačika, deti sa môžu vyšantiť na skákacom hrade, zasúťažiť vo westernových súťažiach a ochutnať nielen lečo súťažných tímov,  ale aj dobroty v bufete.


lecofest-2018 [poster]

Všetci sú srdečne očakávaní.


Zverejnené dňa: 6. august 2018, 13:26 hod. | Web@Social Media Administrator