Ako mesto Hurbanovo a jeho občania prispeli k zlepšeniu životného prostredia v roku 2023?

773x263naturpack_certifikát

Spoločnosť Naturpack nám udelila Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území nášho vytriedené v roku 2023.


Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov mesto v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a.s., prispelo k zlepšeniu životného prostredia 218 580kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 29,73 kg na obyvateľa.

Ďakujeme občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia.


Certifikát:

certifikat_00306452

Zverejnené dňa: 7. máj 2024, 13:29 hod. | Web@Social Media Administrator