Ako správne separovať odpad? | Odpadové Hospodárstvo

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD?

Slovenská verzia FCC (SK)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Maďarská verzia FCC (HU)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD

Kontajnerové stojiská

Slovenská verzia (SK)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Maďarská verzia (HU)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ, MASŤ A TUK

Kontajnerové stojiská

Slovenská verzia (SK)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Maďarská verzia (HU)


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 11. apríl 2024, 8:14 hod. | Web@Social Media Administrator