Bezplatná likvidácia vianočných stromčekov

773x263_bezplatná_likvidácia_vianočných_stromčekov


Oznamujeme všetkým obyvateľom mesta, že v týždni od 06.01.2023 do 13.01.2023 môžu vianočné stromčeky očistené od vianočných ozdôb vyložiť ku stojiskám na zber odpadov, ktoré sú umiestnené pri bytových domoch. Počas pracovnej doby je možné stromčeky uložiť tiež do kontajnera umiestneného na zbernom dvore v areáli úseku služieb na ul. Komárňanská č. 69. Mesto následne zabezpečí odvoz týchto stromčekov.

Ďakujeme za spoluprácu.


Zverejnené dňa: 5. január 2023, 14:25 hod. | Web@Social Media Administrator