Chodník v areáli materskej školy na ul. Nový diel

773x263 chodnik_ms

Na jeseň tohto roku sa podarilo zrealizovať aj obnovu chodníka v areáli materskej školy Nový diel. Z rozpočtu mesta Hurbanovo sa vyčlenili finančné prostriedky vo výške 5000 Eur, ktoré pokryli náklady spojené s obnovením chodníka. Vďaka tomu areál materskej školy dostal nový šat, obnovením chodníka sa zvýšila bezpečnosť chodcov a vytvoril sa priestor na bezpečné využívanie kolobežiek či odrážadiel pri výchove detí k bezpečnému správaniu sa na chodníku alebo v dopravnej premávke.


Fotogaléria

 


Zverejnené dňa: 9. november 2021, 10:36 hod. | Web@Social Media Administrator