Odporúčania primátora mesta Hurbanovo na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Primátor mesta Hurbanovo v zmysle §4 ods. 3) písm. h, a v zmysle opatrení prijatých na zasadnutí ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, s účinnosťou od 9.3.2020 od 12:00 hodiny až do odvolania odporúča:

 • obmedziť organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,
 • zvážiť organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Hurbanovo, aby prehodnotili ich konanie,
 • v prípade verejného zhromaždenia musí organizátor prijať také opatrenia, ktoré zabránia potencionálnemu šíreniu ochorenia na zhromaždení,
 • zvážiť športovým klubom a športovým zväzom organizujúcim športové podujatia v meste Hurbanovo, aby prehodnotili ich konanie, prípadne účasť divákov na týchto podujatiach,
 • riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá atď.,
 • verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov.

Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na tomto odkaze: www.uvzsr.sk/covid-19/

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk

Dňa 06.03.2020 zasadal Ústredný krízový štáb v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19 a prijal nasledovné:

 • Taliansko: Od pondelka (09.03.2020) platí zákaz na všetky prílety a odlety
 • Zákaz návštev vo všetkých nemocniciach v SR
 • Zákaz všetkých školských exkurzií mimo územie SR
 • Zákaz návštev vo všetkých väzniciach v SR
 • Zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb
 • Vydá sa zákaz návštev v detských domovoch
 • Verejnosť by mala zvážiť účasť na hromadných podujatiach – športových, kultúrnych podujatiach, diskotékach a pod.
 • V platnosti ostáva meranie teploty cestujúcim na letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade
 • KBS bude požiadaná o zváženie obmedziť organizovanie bohoslužieb, pre verejnosť platí odporúčanie zvážiť návštevu bohoslužieb
 • obyvateľom žijúcim na území SR a rovnako aj Slovákom v zahraničí bude zaslaná SMS správa s odporúčaniami na zníženie rizika šírenia nového koronavírusu
 • obyvateľom žijúcim na území SR bude zaslaná informácia s odporúčaním na predpis liekov prostredníctvom telefonátu s lekárom, nie osobne a následným vyzdvihnutím v lekárni prostredníctvom e-receptu
 • Štát sa intenzívne zaoberá problematikou nákupu a navýšenia počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov pre zdravotníkov
 • Policajti budú cez víkend kontrolovať hraničné priechody s dôrazom na rakúsku hranicu, cestujúci budú dostávať informačné materiály v súvislosti s ochorením COVID-19

Link na MV SR: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus

Link na ministerstvo školstva: https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

Mesto Hurbanovo naďalej bude sledovať vývoj situácie a podľa toho bude priebežne prijímať opatrenia, o ktorých budeme informovať verejnosť.


Zverejnené dňa: 9. marec 2020, 15:51 hod. | Web@Social Media Administrator