Čože je to 80-tka

00444.MTS.18_54_14_14.Still001

Čože je to 80 – tka si spievame v známej pesničke. Takto veselo si môže spievať aj pani Etela Bögiová, ktorá s úsmevom na tvári vítala svojich pozvaných hostí na malé posedenie pri príležitosti svojho krásneho jubilea.


Oslava osemdesiatky sa uskutočnila 18. júna v Klube dôchodcov v Hurbanove v kruhu priateľov a známych, s ktorými spoločne trávi krásne popoludnia počas klubových hodín. Po krátkom príhovore vedúcej klubu, pani Veroniky Pintérovej a Márii Školníkovej, sa slova ujal primátor mesta Peter Závodský. Nasledovali blahoželania od členov klubu dôchodcov, kvety, zápis do pamätnej knihy mesta. Oslávenkyňa sa poďakoval všetkým za krásne a milé slová, kvety aj dary a všetkých pozvala na slávnostný prípitok a malé občerstvenie. Slávnosť pokračovala družnými rozhovormi a spomienkami na krásne chvíle, ktoré prežila či v práci ako učiteľka, či pri výchove detí z marginalizovanej skupiny ale aj vlastných dvoch dcér alebo ako vedúcej spevokolu, či pri rôznych spoločenských podujatia v meste, ktoré organizovala.

Prajeme pani Etelke Bögiovej ešte veľa zdravia, elánu a energie, aby v kruhu rodiny, priateľov a známych mohla ešte stráviť mnoho prekrásnych a radostných chvíľ.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 30. jún 2021, 16:40 hod. | Web@Social Media Administrator