Degustácia vín trocha ináč

Degustacia vin - banner_565px

Občianske združenie vinárov a vinohradníkov Hurbanovo organizovalo prvú júlovú sobotu tzv. pocovidovú degustáciu vín. Pôvodne naplánovaný termín 15. ročníka Degustácie vín, ktorý mal byť 2.-3.-4. apríla, sa kvôli opatreniam ohľadom koronavísu nemohol uskutočniť. Vinári a vinohradníci nedočkavo sledovali vývoj epidemiologickej situácie a akonáhle sa stav zlepšil, svoju degustáciu vín i keď s trojmesačným meškaním mohli zorganizovať. Táto degustácia bola netradičná vo viacerých oblastiach. Priestor, termín, počet prítomných osôb obmedzovaný ešte pretrvávajúcimi opatreniami poznačil tohtoročnú degustáciu, ale nezobral chuť a elán organizátorov.

IMG_20200704_170903

Do súťaže bolo nominovaných 26 vzoriek vín z hurbanovského regiónu. Odbornou porotou sa stali prítomní vinári. Hodnotila sa farba, chuť, vôňa a celkový dojem. Maximálny počet získaných bodov za vzorku bolo 40. Svojou účasťou ozdobili podujatia aj poslanci mestského zastupiteľstva. Počas večera sa diskutovalo aj o tohoročnej úrode, o chorobách a spôsobe ochrany. Nadhodená bola aj téma vytvorenia vhodného priestoru, ktorý by slúžil nielen vinárom ale aj na reprezentačné účely mesta. Vinári poskytli aj pomocnú ruku v prípade potrebných rekonštrukčných prác. Nechýbal ani výborný guláš.

Po spočítaní všetkých udelených bodov sa šampiónom stal Dunaj 2019 od vinára Pavla Zelenáka s celkovým počtom 537 získaných bodov.

V kategórii biele vína bolo poradie nasledovné: 1.miesto s počtom bodov 530 získal Rizling vlašský 2019 od vinára Pavla Zelenáka, 2.miesto získal opäť Rizling vlašský 2019 od Stanislava Pálinkáša s počtom získaných bodov 506 a 3.miesto získalo Rulandské biele 2019 od vinára PaedDr. Ladislava Valacha s počtom získaných bodov 496.

V kategórii červené vína 1. miesto získal spomínaný Dunaj. Na 2. mieste sa umiestnil Cabernet savignon 2019 od Ing. Zoltána Šestáka s počtom 506 bodov a na 3. mieste sa umiestnila Zmes červená od pestovateľa Jaroslava Palcúta s počtom 489 bodov.

Prajeme vinárom úrodný rok, aby žiadne prírodné ani iné živly nezničili úrodu a výsledok ich práce nech je korunovaný kvalitnými a chutnými vínami, ktoré budú spoločne degustovať a hodnotiť.

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 13. júl 2020, 13:49 hod. | Web@Social Media Administrator