Deň matiek | 12. máj 2024 | Report

773x263 deň matiek


Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Na Slovensku sa deň matiek oslavuje druhú nedeľu v máji. V tento deň dávajú deti svojím mamám dary, často vlastnoručne vyrobené.


Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Po prvý raz ho verejne oslavovali o rok neskôr. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúcu sa druhú májovú nedeľu.

Aj žiaci Základnej školy na Námestí Konkolyho Thege v Hurbanove si na svoje mamičky spomenuli a uvili im kytičku básní, piesní a tancov. Potom ich pozvali na masáž a skrášlenie rúk, vytvorili im náramky na ruky či kvetinové darčeky. Nechýbala spoločná fotografia v srdiečkovom okienku ani malé občerstvenie v miestnej školskej cukrárni. Pre odvážnejšie deti bola pripravená aj malá hipoterapia, kde sa mohli povoziť na koníkoch. Počasie sa vydarilo, deň bol úžasný.

Vďaka všetkým za krásne zorganizované popoludnie.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA


Zverejnené dňa: 15. máj 2024, 8:14 hod. | Web@Social Media Administrator