Deň poézie | 11. apríl 2024 | report

773x263_deň_poézie_2024


Deň poézie je v Maďarsku datovaný k sviatku narodenia spisovateľa Józsefa Attilu, ktorý je 11. apríla. Pri tejto príležitosti sa každoročne organizujú rôzne literárne prednášky, besedy, stretnutia so spisovateľmi, literárne súťaže, či prehliadky. Miestna organizácia Csemadoku, konkrétne jeho literárno – spevácky krúžok zorganizoval 14. apríla vo veľkej sále Domu kultúry v Hurbanove Deň poézie.


V programe vystúpili literárne a spevácke súbory z celého okolia. Vyše 12 skupín prezentovalo svoju prácu na poli dramatickom, speváckom, literárnom i hudobnom. Hlavným hosťom podujatia bol zaslúžilý umelec Dráfi Mátyás, herec Jókaiho divadla v Komárne, ktorý okrem iného z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča prevzal významné ocenenie, Pribinov kríž III. st. Počas celého popoludnia si prítomní mohli vypočuť množstvo nádherných maďarských piesní, prednes nádherných básní, ktoré amatérski recitátori prednášali na profesionálnej úrovni. Na záver sa k prítomným prihovoril aj farár rímsko – katolíckej cirkvi Attila Józsa a všetky skupiny si odniesli pamätné listy.


Deň poézie je príležitosťou uctiť si básnikov, podporiť čítanie, písanie a vyučovanie poézie, podporiť zbližovanie poézie a iných umení, ako je divadlo, tanec, hudba a maľba, a zvýšiť viditeľnosť poézie v médiách. Poézia spája ľudí na rôznych kontinentoch, všetci sú pozvaní, aby sa pridali.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 17. apríl 2024, 13:54 hod. | Web@Social Media Administrator