Deň učiteľov | 28. marec 2024 | report

773x263_den_ucitelov_2024


28. marca si pripomíname výročie narodenia J. A. Komenského, pedagóga, jazykovedca, filozofa, teológa a humanistu. Presadzoval právo na výchovu a vzdelávanie pre všetky deti bez ohľadu na pôvod. Odmietal telesné tresty za neznalosť. Zdôrazňoval potrebu celoživotného vzdelávania. Chcel, aby výchova bola otvorená, úprimná, príjemná, nenásilná, ba až zábavná. Podporoval prirodzenosť dieťaťa. Radil, aby sa deti učili samy na vlastných pokusoch, aby sa pri výučbe postupovalo od jednoduchšiemu k zložitejšiemu a aby sa žiaci celkovo neúmerne nezaťažovali učivom.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Milí učitelia, ďakujeme vám za vašu prácu a obetavosť a prajeme vám všetko najlepšie k vášmu sviatku a veľa síl a trpezlivosti do ďalšej práce.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 4. apríl 2024, 14:43 hod. | Web@Social Media Administrator