Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 v Nitrianskom samosprávnom kraji

dekd2017 - cover

Krajina, kde ľudia žijú bez vlastnej kultúrnej identity je iba miestom na mape. Možno ju vymeniť za inú. Kultúrne dedičstvo tvorí základ nášho povedomia o mieste, kde žijeme. Všetci spolu vytvárame obraz Slovenska, ktorý nás prezentuje nielen medzi okolitými krajinami, ale ktorý sa stáva dokladom o tom akí sme aj pred budúcim generáciami.

Cieľom Dní európskeho kultúrneho dedičstva je budovať vzťah k hodnotám, ku ktorým patria nielen hmotné či nehmotné doklady našej kultúrnej minulosti, ale aj príroda, ktorá obklopuje všetko čo ľudské ruky v krajine vybudovali. V tomto roku si v celej Európskej únii viac ako inokedy pripomíname spätosť diel vybudovaných človekom s prírodou a aj hodnotu samotnej prírody, ktorá tu existuje nezávisle od nášho bytia. K nadčasovým hodnotám patrí najmä poznanie, ktorého význam si uvedomovali generácie našich predkov. Nezabudnime preto na budovanie nášho vlastného vzťahu k minulosti, prírode a krajine v ktorej žijeme aby sme boli schopní tvoriť aj vlastnú budúcnosť.

 S pozdravom,

Peter Hudák
koordinátor DEKD pre Nitriansky kraj z poverenia ICOMOS Slovensko


DEKD 2017 – Príhovor koordinátora [194kB, .PDF]

DEKD 2017 – Zoznam kultúrnych podujatí [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. august 2017, 16:27 hod. | Web@Social Media Administrator