Dodatok k Povereniu zástupkyne primátora Mesta Hurbanovo RNDr. Márie Hamranovej zo dňa 31.12.2018

Primátor Mesta Hurbanovo Mgr. Peter Závodský v súlade s § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Dodatkom rozširuje Poverenie zo dňa 31.12.2018 zástupkyne primátora mesta Hurbanovo RNDr. Márie Hamranovej na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 v nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Dodatok k Povereniu zástupkyne primátora Mesta Hurbanovo RNDr. Márie Hamranovej zo dňa 31.12.2018 [896kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. marec 2019, 11:33 hod. | Web@Social Media Administrator