September bol v Hurbanove naozaj bezpečný! V základnej škole sa konal ďalší z úspešných ročníkov dopravno – bezpečnostného podujatia „Na kolesách bezpečne“

Podujatie „Na kolesách bezpečne“ sa začínalo jazdou cyklistov rozdelených na dve skupiny po uliciach Hurbanova, ktorí boli sprevádzaní motorizovanou mestskou a štátnou políciou na policajných vozidlách a motocykloch. Po príchode cyklistov do areálu základnej školy pokračovali aktivity na jednotlivých stanovištiach. Deti najviac zaujali autá hasičského a záchranného zboru, zdravotnej záchrannej služby a polície. Všetky kúty, páky a gombíky vyleštených áut prekontrolovali, zatlačili, vyskúšali. Areál školy sa ozýval hukotom sirén!

tsd-zs-2019

Krátkym kultúrnym programom sa predstavili aj deti z folklórneho súboru Rosnička, ktoré do záverečného tanca zapojili aj rodičov a prítomných hostí. Do života školy sa uviedol aj projekt „V školskom klube hravo, zdravo a bezpečne“, ktorý bol v hodnote 2.000,00 Eur realizovaný v rámci grantovej výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma. Hlavným partnerom programu je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s.

Zámerom projektu bolo vytvoriť relaxačno – rekreačnú zónu s altánkom a preliezkovou zostavou. Deti tu majú možnosť si po vyučovaní oddýchnuť a zrelaxovať. V novej relaxačno – rekreačnej zóne je už dnes naplánovaných množstvo spoločenských podujatí s deťmi a ich rodičmi: Halloween, Deň Zeme, Noc s Andersenom ai.. Využívať sa bude rovnako aj počas vyučovacích hodín v prírode.

Výbornými aktivitami počas podujatia boli súťaže Superchodec, absolvovanie jázd zručnosti a im podobné ďalšie súťažné disciplíny. Pre smädných a hladných bol pripravený čaj a mastný chlieb s cibuľkou a na záver nechýbala ani obľúbená spoločná opekačka s rodičmi.

Deň sa chýlil k večeru a šťastné, unavené, ale o nové zážitky a skúsenosti obohatené deti odchádzali z areálu školy domov s úsmevom. Je dobré, že škola, učitelia, ale aj rodičia pristupujú k dopravno – bezpečnostným podujatiam zodpovedne. Veď ako sa hovorí: „Čo sa za mladi naučíš, akoby si v starobe našiel“ a platí to aj v oblasti bezpečnosti.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 11. október 2019, 11:51 hod. | Web@Social Media Administrator