DOTAZNÍK: Dotazník potrieb prijímateľov sociálnych služieb a obyvateľov mesta Hurbanovo

Slider 773 x 263 px - Dotaznik_TSP_slider_2024

Mesto Hurbanovo
pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hurbanovo na roky 2025 – 2030, preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti
poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb.


Dotazníkový prieskum je anonymný a získané údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hurbanovo na roky 2025 – 2030.


Dotazník je možné vyplniť na:

DOTAZNÍK – PRIESKUM

Dotazník bude možné vyplniť online do 30. jún 2024.

Vopred ďakujeme za vašu ochotu.Zverejnené dňa: 10. máj 2024, 11:16 hod. | Web@Social Media Administrator