DOTAZNÍK: Prieskum záujmu občanov o kúpu pozemkov na bývanie 2021

773x263 prieskum kúpa pozemkov


V prípade, že si plánujete zabezpečiť bývanie v našom meste, uvítame, ak prejavíte záujem vyplnením dotazníka, s cieľom účelnejšieho plánovania výstavby v meste Hurbanovo.

Mesto Hurbanovo v rámci zámeru prípravy riešenia bytovej otázky zisťuje priebežný záujem občanov o:

  • kúpu pozemkov na výstavbu rodinných domov v Hurbanove

Dotazník je možné vyplniť na:

DOTAZNÍK – PRIESKUM

Zisťovanie záujmu a zber údajov z dotazníka bude do 30.5.2021.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.



Zverejnené dňa: 16. apríl 2021, 9:08 hod. | Web@Social Media Administrator