Drahí spoluobčania, vzájomne si pomáhajme | Prosba o pomoc so šitím ochranných rúšok

Milí obyvatelia

Veľmi nás teší, že sa v našom meste spontánne rozšírila vlna spolupatričnosti a občianskej angažovanosti, i keď jej príčina, ktorou je hrozba nákazy koronavírusom COVID-19 nás neteší.

Vieme, že viacerí z vás už šijete ochranné rúška a vaša práca nestíha pokryť dopyt. Sme informovaní aj o skutočnosti, že je akútny nedostatok materiálu potrebného na ušitie rúšok.

Nakoľko chceme byť nápomocný a uľahčiť vám dostupnosť materiálu a informácií obraciame sa na vás všetkých s prosbou.

Ak máte doma materiál vhodný na ušitie ochranných rúšok (látka, gumičky,…), ktorý by ste chceli darovať, alebo chcete pomôcť ďalším obyvateľom tým, že chcete šiť ochranné rúška, prípadne darovať ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice a neviete na koho sa obrátiť kontaktujte Mestský úrad v Hurbanove na:

Telefónnom čísle: +421(0)35 3700 222

alebo

Emailom: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

Zároveň nás môžu kontaktovať osoby, ktoré by sa chceli dobrovoľne, bezplatne zapojiť do výroby ochranných pomôcok a chýba im materiál. Týmto osobám sa budeme snažiť sprostredkovať doručenie darovaného materiálu na ich výrobu a zabezpečíme po vyrobení aj ich distribúciu obyvateľom, ktorí ich najviac potrebujú.

Podľa odozvy budeme kontaktovať osoby, ktoré sa nám nahlásia a budeme sa snažiť im sprostredkovať dodanie darovaného materiálu na dobrovoľné a bezplatné ušitie ochranných rúšok, resp. zabezpečíme cestou terénnych pracovníčok, prípadne Slovenského červeného kríža doručenie dodaných ochranných pomôcok odkázaným osobám (seniori, sociálne slabšie rodiny).

Ďakujeme všetkým, ktorí už vykonávajú takéto činnosti a taktiež všetkým tým, ktorí sa zapoja aby sme si navzájom pomáhali.

Ďakujeme vám, že aj v tomto ťažkom čase sme nezabudli na to, že v prvom rade sme ľudia.


Zverejnené dňa: 18. marec 2020, 16:56 hod. | Web@Social Media Administrator