Elektronická evidencia zberných nádob na komunálny odpad v meste Hurbanovo | Fungovanie systému – otázky a odpovede

773x263 evidencia_zbernych_nadob_fungovanie_systemu


Cieľom zavedenia elektronickej evidencie zberných nádob je zvýšenie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska a zamedzenie vyprázdnenia zberných nádob bez žetónov. Evidencia obslúžených smetných nádob, vrátane hmotnosti vyprodukovaného odpadu, nám umožňuje optimalizovať náklady na zvoz odpadu.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Fungovanie systému – Elektronická evidencia zberných nádob[76kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 29. október 2021, 17:31 hod. | Web@Social Media Administrator