Geografický informačný systém | GIS mesta Hurbanovo – „Mesto v digitálnych v mapách“

gisplan-enter-pic

Mesto Hurbanovo využíva pri svojej práci geografický informačný systém GISPLAN, ktorý sprístupňuje informácie prostredníctvom digitálnych máp. Vstup do systému je z hlavnej internetovej stránky mesta a je bezplatný aj pre obyvateľov mesta.

 

Geografický informačný systém GISPLAN ponúka občanom jedným kliknutím ortofotomapy, prepracovaný uličný systém, viaceré mapy územného členenia, katastrálnu mapu mesta a určite najatraktívnejšou je mapa územného plánu mesta, ktorá síce nemôže slúžiť na právne účely, má však dôležitý informatívny charakter. Systém sa ľahko a intuitívne ovláda, nevyžaduje odborné znalosti práce s počítačom a nemá špeciálne nároky na výkon počítača. Je určený predovšetkým na vizualizáciu a efektívne využívanie digitálnych máp, vyhľadávanie dôležitých informácií, objektov a plôch s parcelným číslom, identifikáciu pozemkov, alebo meranie vzdialeností a plôch. Systém má tiež možnosť voľby jednotlivých vrstiev a občan si má možnosť vyskladať vlastnú mapu podľa individuálnej potreby a záujmu.

 

Podľa zamestnancov mestského úradu, patrí medzi jeho hlavné výhody prístup k najlepším mapám mesta, akú nikde inde nenájdu. Občan získa napríklad informácie, ktoré parcely sú mestské a ktoré nie, a to zefektívni riešenie problémov. Pri kosení trávnikov tak možno určiť kto je skutočným vlastníkom pozemku, a teda kto má zabezpečiť jeho údržbu. Samospráva očakáva, že systém zlepší možnosti zverejňovania informácií, zefektívni komunikáciu s občanmi a zároveň zvýši ich angažovanosť pri riešení miestnych problémov.

 

Prístup do systému je možný z hlavnej webovej stránky mesta https://www.hurbanovo.sk/ kliknutím na odkaz T-MAPY, ktorý sa nachádza v pravej časti časti webovej stránky, rovnako cez odkaz s názvom Geografický informačný systém | GIS v hlavnom menu pod kategóriou E-služby, alebo pomocou priameho odkazu www.mu-hurbanovo.gisplan.sk.

 

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 15. november 2017, 10:10 hod. | Web@Social Media Administrator