GRANTOVÁ VÝZVA č.1 Tu sme doma TSD 2023 | Zelené projekty – zodpovedne k ľuďom a planéte

banner-tsd-2023-zelene-projekty


Cieľom programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, čo je jedna z priorít spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Grantová výzva – Tu sme doma 2023[1,63MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. apríl 2023, 10:00 hod. | Web@Social Media Administrator