Výzva pre spoločenské, kultúrne a športové organizácie, kluby, združenia, ako aj školy a školské zariadenia v meste Hurbanovo

Na základe poverenia viceprimátorky mesta Hurbanovo RNDr. Márie Hamranovej vyzývame všetky spoločenské, kultúrne a športové organizácie, kluby, združenia, ako aj školy a školské zariadenia v meste Hurbanovo

o zaslanie predbežného harmonogramu akcií a podujatí
plánovaných na rok 2020

Harmonogramy nám môžete doručiť osobne, alebo zaslať korešpondenčne na adresu Dom kultúry Hurbanovo, Nám. Konkolyho – Thege č. 1, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky e-mailom na kultura@hurbanovo.sk, najneskôr však do 15. decembra 2019 z dôvodu zostavenia kultúrneho kalendára mesta na rok 2020.

Harmonogramy nám zasielajte v štruktúre:

  1. názov podujatia,
  2. krátky popis,
  3. termín,
  4. miesto uskutočnenia.

Vopred ďakujeme!


Zverejnené dňa: 25. október 2019, 11:37 hod. | Web@Social Media Administrator