Harmonogram zberu TKO pre rodinné domy, platný od 1. júna 2017