Hľadáme všeobecného lekára do Hurbanova

773x263_hladame_vseobecneho_lekara_do_hurbanova


Mesto Hurbanovo oslovuje týmto lekárov, aby využili príležitosť získania príspevku na zriadenie ambulancie do výšky 50 000 – 60 000 eur a zriadili sme ambulanciu v Hurbanove.


Zároveň týmto prosíme aj občanov, ak poznajú vo svojom okolí našich rodákov – lekárov, aby ich oslovili s ponukou pracovať v našom meste samozrejme, nemusia to byť len naši rodáci.

V prípade, ak by lekára takáto ponuka oslovila, môže získať príspevok z plánu obnovy na zriadenie ambulancie do výšky 50 až 60 tisíc eur.

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR máme jedinečnú možnosť problém s nedostatkom všeobecných lekárov a pediatrov riešiť a povzbudiť lekárov k návratu a otváraniu ambulancií. Na webovej stránke www.novaambulancia.sk zistíte, koľko a akých ambulancií môže podporiť Plán obnovy v našom regióne.

Veríme, že sa nám aj takýmto spôsobom podarí spoločne motivovať lekárov k návratu a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v miestach, kde je to najviac potrebné.

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových okresoch bude vyhlasovaná každoročne až do roku 2025.


Na aktuálne zverejnenú výzvu je možné podať žiadosť o príspevok najneskôr do 31.7.2023.


vseob_ped


Zverejnené dňa: 17. apríl 2023, 8:52 hod. | Web@Social Media Administrator