HURBANOVINY 2020, online magazín o živote v Hurbanove v roku 2020

web 773x263

Milí priatelia,

prinášame vám celoročný prehľad v podobe Hurbanovín 2020- online magazínu o živote v Hurbanove v roku 2020.


Môžete si v ňom prečítať:

  • príhovor primátora Mesta Hurbanovo, Mgr. Petra Závodského,
  • projekty, ktoré sa nám podarilo uskutočniť a plánujeme uskutočniť v nadchádzajúcom období,
  • články o aktivitách dobrovoľníkov pri čistení nášho mesta a o ochrane životného prostredia,
  • informácie o uskutočnených podujatiach, ktoré organizovalo Mesto Hurbanovo, ale aj športové, spoločenské a občianske združenia, kluby, organizácie a dobrovoľníci,
  • o úspechoch športových klubov,
  • informácie o knižnici a o fungovaní mestského rozhlasu,
  • o aktivitách hurbanovských škôl a o tom, ako prebieha dištančná výučba,
  • a mnohé iné.

Na verzii magazínu v maďarskom jazyku pracujeme.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Link na magazín: https://en.calameo.com/read/006537363d82a1559b5aa


Zverejnené dňa: 21. december 2020, 7:58 hod. | Web@Social Media Administrator