V Hurbanove to tento víkend žilo / HKD2017 #fotogaleria #clanok

HKD2017


V Hurbanove to tento víkend žilo

23.-25. jún 2017 | Už po trinásty krát sa obyvatelia mesta Hurbanovo, jeho mestských častí a blízkeho okolia stretli na výročných Kultúrnych dňoch mesta Hurbanovo, kde si pod záštitou skvelého programu, občerstvenia, nefalšovanej zábavy a spoločenského vyžitia,

pripomenuli to, čo sa dnes tak ľahko stráca a o to ťažšie nachádza

priateľstvá, vzťah k svojmu domovu, rodine a mestu.

Mestský úrad Hurbanovo – Mesto Hurbanovo je vďačné, že tento rok organizácia Kultúrnych dní – program a ich zabezpečenie, sa stretli s mimoriadne pozitívnym ohlasom u naozaj širokej skupiny obyvateľstva. Na akcii sme hostili niekoľko skvelých slovenských a maďarských kapiel, predstavili sa nám rôzne spoločenské organizácie so svojimi záujmovými aktivitami a v neposlednom rade sme si mali možnosť pochutnať na dobrotách miestnych podnikateľov, fajnovej klobáske, či hurbanovskom pive. To všetko si vyžiadalo dôslednú a poctivú prípravu, neľahké no o to vzácnejšie rozhodnutia a samozrejme ochotné srdcia. Vďaka patrí celému kolektívu zamestnancov mesta, spriateleným organizáciám, sponzorom, účinkujúcim a samozrejme

vam

Ďakujeme :-)


Fotogaléria
(celú fotogalériu nájdete na našej FB Fun-page, alebo vo Fotogalérii webových stránok mesta)

FOTOGALÉRIA


Videogaléria
(celú videogalériu mesta nájdete na našej YouTube Fun-page)

video-thumb
VIDEOGALÉRIA


Zverejnené dňa: 27. jún 2017, 14:09 hod. | Web@Social Media Administrator